YEL määrittää sairauspäivärahan myös karanteenitapauksessa

Yrittäjän on hyvä muistaa, että eläkevakuutus on yrittäjän vakuutuksista se, joka turvaa toimeentulon silloin, jos sairastuu tai menettää työkykynsä. Jokainen YEL-maksu sekä kasvattaa yrittäjän eläkettä että parantaa muuta sosiaaliturvaa. Myös tartuntatautipäiväraha määräytyy YEL-työtulon pohjalta.

Jos palkansaaja joutuu koronakaranteeniin, hän saa palkkaansa vastaavan päivärahan. Tämä koskee myös työntekijän asemassa olevia tuntipalkkaisia. Kela on muistuttanut, että tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa, kun työntekijä on määrätty olemaan poissa työstään jonkin tartuntataudin, esimerkiksi koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Yrittäjillä tartuntalain mukainen päiväraha määräytyy voimassa olevan työtulon mukaan. Työtulon on hyvä olla riittävällä tasolla, jotta mahdollinen tartuntatautipäiväraha olisi riittävän suuri ja korvaisi täysimääräisesti työstä poissaolon, eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen.

Jos yrittäjä sairastuu koronavirukseen, hän saattaa jäädä ilman tartuntatautipäivärahaa, jos YEL-vakuutus on jäänyt ottamatta. Vakuutus yksinään ei riitä, vaan sen on myös oltava riittävällä tasolla kattaakseen mahdollisen sairastumisen. Yrittäjän itse ilmoittama YEL-työtulo määrittää koko hänen lakisääteisen sosiaaliturvansa. Sen on syytä olla samalla tasolla yritystoiminnasta saatavien todellisten ansioiden kanssa.

Tartuntatautipäiväraha ei kata karanteenia EU:n ulkopuolella

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa korvauksena ansionmenetyksistä, kun työntekijä on määrätty olemaan pois töistä taudin leviämisen estämiseksi.

EU:n ulkopuolella eristyksessä tai karanteenissa olevia tartuntatautipäiväraha ei kuitenkaan koske.

Kela on ilmoittanut maksavansa koronaviruksen vuoksi karanteeniin EU:n alueella joutuneelle saman päivärahan kuin Suomessa karanteeniin määrätyille työntekijöille ja yrittäjille, joiden työnteon karanteeni estää. Kela vaatii karanteenista tai eristyksestä todistuksen lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä rajoituksia kyseisessä maassa.

Yrittäjä, muista että

Työeläke- ja sairausvakuutus ovat yrittäjälle pakollisia Voit täydentää vakuutusturvaasi erilaisilla vapaaehtoisilla vakuutuksilla, kuten tapaturmavakuutuksella ja sairauskuluvakuutuksella Jos palveluksessasi on työntekijöitä, tutustu työnantajan sosiaalivakuutusmaksuihin Yrittäjän sairauspäivärahaan ovat oikeutettuja pysyvästi Suomessa asuvat 18–67-vuotiaat yrittäjät Päivärahaoikeus syntyy sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden perusteella Vahvistettu YEL- työtulo määrittää yrittäjän sairauspäivärahan suuruuden Yrittäjän sairauspäivärahaa haetaan Kelasta

Lue lisää

Yrittäjän sosiaaliturvaYrittäjä, arvioi YEL-työtulosi sopivaksi

Lue myös

Mitä yrittäjän kannattaa tietää YEL-vakuutuksesta ja sairauspäivärahasta?