Vt4 Hartola–Oravakivensalmi: Valtatien 4 liikenne ohjataan kahdessa kohtaa kiertotielle 8.6. alkaen

Valtatien 4 liikenne ohjataan kiertoreitille Ansiontien ja Luolantien välisellä tieosuudella sekä Rusintien eteläisen liittymän pohjoispuolella keskiviikosta 8. kesäkuuta alkaen.

Kiertotiet ovat käytössä liikenteen molempiin suuntiin. Ansiontien ja Luolantien välisen kiertotien pituus on noin kaksi kilometriä, ja kiertotie on käytössä arviolta joulukuun 2022 alkuun saakka. Rusintien liittymän pohjoispuolella sijaitsevan kiertotien pituus on noin 300 metriä. Tavoiteaikataulun mukaan kiertotie on käytössä elokuuhun asti. Työalueilla on voimassa alennetut nopeusrajoitukset.  

Työt ovat osa valtatien 4 parannushanketta Hartolan ja Oravakivensalmen välillä. Ansiontien ja Luolantien väliselle tieosuudelle rakennetaan keskikaiteellinen ohituskaistapari, ja Rusintien kohdalla valtatietä loivennetaan.

Lisätiedot:

Juha-Pekka Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3563, etunimi.sukunimi@vayla.fiMarkku Hokkanen, projektipäällikkö, GRK Infra Oy, puh.  050 056 1906, etunimi.sukunimi@grk.fi

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt-4-hartola-oravakivensalmi  www.facebook.com/Vt4HartolaOravakivensalmiKuvia hankkeesta

Vt 4 Hartola–Oravakivensalmi-hankkeen tavoitteena on parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vähentää pohjaveden pilaantumisriskiä ja meluhaittoja. Valtatie 4 on Suomen tärkeimpiä päätieyhteyksiä ja tavaraliikenteen pääväylä etelä-pohjoissuunnassa, joka kuuluu Euroopan unionin määrittelemään TEN-T-ydinverkkoon. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 26 miljoonaa euroa.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Liitteet

Rusin kohdan kiertotieKiertotie Ansiontien ja Luolantien välisellä osuudella