Vt 4 Oulu-Kemi: Kiiminkijoen ylittävän sillan liikenne kiertotielle 9.6. alkaen

Vt 4 Kiiminkijoen ylittävän Allikon sillan leventämiseen liittyvät työt alkavat tiistaina 9.6. ja liikenne siirretään sen viereen rakennetulle väliaikaiselle sillalle aamupäivän aikana. Destia Oy:n toteuttamassa urakassa uusitaan sekä levennetään nykyisen sillan kansirakenteet, joiden purun valmistelut käynnistyvät heti kiertotiesillan käyttöönoton jälkeen. Työnaikainen liikennejärjestely on voimassa loppuvuoteen asti.

Sillan kannen uusimisella ja leventämisellä mahdollistetaan valtatien leventäminen sekä ohituskaistan rakentaminen Asemakylän eritasoliittymästä Oulun suuntaan. Aikaisemmin keväällä aloitettiin siltatyöt Kiiminkijoen sillan viereisistä risteyssilloista. Nyt tehtävä Allikon sillan leventäminen on Kiiminkijoen alueella käynnissä olevan siltatyöurakan viimeinen osa.

Myös Pohjois-Ii – Olhava välisten ohituskaistojen rakentaminen alkaa kesällä

Väylävirasto on kilpailuttanut Valtatie 4 Pohjois-Ii – Olhava välisten ohituskaistojen rakennusurakan ja urakoitsijaksi on valittu GRK Infra Oy. Ohituskaistojen rakentaminen Pohjois-Iin ja Olhavan välille käynnistyy valmistelevilla töillä kesä-heinäkuun aikana. Urakassa rakennetaan kaksi ohituskaistajaksoa etelän ja pohjoisen suuntiin, joiden on tarkoitus valmistua syksyllä 2021. Kustannusarvio urakalle on noin 9,7 miljoonaa euroa. 

Työt jatkuvat hankkeessa myös muilta osin läpi kesän. Oulujoen ylittävän sillan kansi valettiin toukokuussa ja kesä-heinäkuun aikana tehdään kannen eristys- ja päällysrakennetyöt. Kello -Räinänperä välillä tehdään päällystystöitä ja viimeisiä siltojen leventämisiä. Kuivaniemen ja Simon välisten ohituskaistojen rakentaminen on myös vauhdissa ja tällä hetkellä tehdään levitysrakenteita. Viantienjoen ja Maksniemen välisellä osuudella on puolestaan päällystystyöt käynnistymässä ja suurin osa silloista jo valettu. 

– Tulevan kesän ja syksyn aikana valmistuu useita kohteita Oulu-Kemi välillä. Vuodelle 2021 jatkuu merkittävimmistä urakoista enää Oulujoen siltojen uusiminen sekä Pohjois-Iin ja Olhavan välisen ohituskaistaurakan töitä, toteaa Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä.

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkko- ja Facebook-sivuilta:

http://www.vayla.fi/vt4oulu-kemi

https://www.facebook.com/vt4oulukemi/

Lisätietoja:Jukka PäkkiläProjektipäällikkö, VäylävirastoPuh. 029 534 3755jukka.pakkila@vayla.fi

Risto LippoProjektijohtaja, Destia Oy (Vt4 parantaminen Kello-Räinänperä sekä Vt 4 Kiiminkijoen ylittävän sillan leventäminen)Puh. 040 5836128risto.lippo@destia.fi

Jarkko HeiskanenTyöpäällikkö, GRK Infra Oy (Vt4 ohituskaistat Pohjois-Ii – Olhava sekä Vt 4 parantaminen Viantienjoki-Maksniemi)Puh. 050 436 0944jarkko.heiskanen@grk.fi  

Juha SchönbergTyöpäällikkö, Kreate Oy (Vt 4 ohituskaistat välille Kuivaniemi-Simo)Puh. 040 587 9759juha.schonberg@kreate.fi

Ville TiiroTyöpäällikkö, Kreate Oy (Vt Oulujoen ylittävien siltojen uusiminen)Puh. 050 3160 739 ville.tiiro@kreate.fi

Vt4 on yksi Suomen valtaväylistä ja sen parantaminen välillä Oulu-Kemi sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeen kustannusarvio on 173 Meur, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.