Vt 4 Oulu-Kemi: Kello-Räinänperä avautuu moottoritieksi

Vt 4:n parannustyöt ovat edenneet syksyn aikana suunnitelmien mukaisesti.

Uutena kohteena valmistuu Kello-Räinänperä -osuuden moottoritie, joka avataan liikenteelle torstaina 14. marraskuuta puoliltapäivin.

Kyseisen tieosuuden pituus on noin 8,0 km ja sen talvinopeusrajoitus on tulevana talvena 80 km/h. Nopeusrajoitus pudotetaan ajoittain töiden vuoksi tasolle 60 km/h.

Avattava moottoritieosuus, kuten muukin Kello-Räinänperä -osuudesta valmistuu kokonaisuudessaan syksyllä 2020.

Työt jatkuvat läpi talven

Väylän projektipäällikkö Jukka Päkkilän mukaan nyt avattava osuus parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta kyseisellä tieosuudella. Se tuo helpotusta myös raskaalle liikenteelle.

Hankkeen pohjoisemmalla osuudella on niin ikään valmistumassa ohituskaistat Iin Olhavan ja Kuivaniemen välille. Jaksolla pohjoisin ohituskaistapari on valmis ja muut ohituskaistat valmistuvat erikoiskuljetusten edellyttämien kaidesiirtojen valmistuttua.

”Töiden painopiste on tulevina kuukausina Oulujoen silloilla sekä aiemmin syksyllä käynnistyneessä Simon Viantienjoki-Maksniemi -urakassa. Kaasujalka kannattaa silti pitää edelleen kurissa, sillä työt jatkuvat monissa kohteissa läpi talven ja kyseisillä osuuksilla on ajoittain muuttuvia liikennejärjestelyjä”, Päkkilä opastaa.

”Ensi vuonna käynnistyvät viimeiset kohteet, joihin sisältyy Kiiminkijoen ylittävän sillan leventäminen sekä ohituskaistajaksoja Ii – Simo -välillä. Kokonaisuudessaan hanke valmistuu syksyllä 2021”, hän toteaa. 

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkko- ja Facebook-sivuilta.http://www.vayla.fi/vt4oulu-kemihttps://www.facebook.com/vt4oulukemi/

Lisätietoja:

Jukka PäkkiläProjektipäällikkö, VäyläPuh. 029 534 3755jukka.pakkila@vayla.fi

Keijo HeikkiläProjektipäällikkö, Väylä (Vt 4 Viantienjoki-Maksniemi)Puh. 029 5343 582keijo.heikkila@vayla.fi

Risto LippoProjektijohtaja, Destia Oy (Oulun kohta sekä Kello-Räinänperä)Puh. 040 5836128risto.lippo@destia.fi

Vt 4 on yksi Suomen valtaväylistä ja sen parantaminen välillä Oulu-Kemi sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeen kustannusarvio on 170  Meur, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.