Vt 4 Oulu-Kemi: Kaistat kapenevat myös Kiiminkijoen pohjoispuolella

Vt 4:n parannustyöt etenevät kevään myötä vauhdikkaasti. Ensi viikolla (viikko 19) liikennejärjestelyt muuttuvat myös Kiiminkijoen pohjoispuolisella tieosuudella, jossa leveäkaistatie kavennetaan normaalimittoihin. Samalla alennetaan ajonopeuksia.

Ajokaistojen kavennukset Räinänperän suuntaan toteutetaan niin, että liikenne ohjataan pääosin nykyisen tien länsireunaan. Poikkeuksena ovat ratasillan ja Haarakankaan levähdysalueen kohdat, joissa ajokaistat siirtyvät tien keskiosaan.

Kavennukset alkavat Kiiminkijoki–Ii -välillä Asemakylän eritasoliittymän eteläisestä rampista ja päättyvät risteyksen 847 (vanha nelostie) pohjoispuolelle. Samalla leveäkaistatie poistuu käytöstä ja myös siihen liittyvät opasteet poistetaan maanantaina 6.5.2019. Tieosuuden pituus on noin seitsemän kilometriä.

Vanhojen ajoratamerkintöjen jyrsintätyöt aloitetaan 6.–7.5.2019 välisenä yönä. Seuraavana yönä (7.– 8.5.2019) maalataan uudet ajoratamerkinnät ja lisätään sulkupylväät.

Poikkeusjärjestelyjä syksyyn saakka

Uudet kaistat ovat 3,5 metriä leveitä ja niissä on 0,5-metrinen piennar. Käytännössä tien leveys on sama kuin normaalilla kaksikaistatiellä.

Urakoitsijana toimivan Destian projektijohtaja Risto Lipon mukaan kaistajärjestelyt lyhentävät hieman nykyisiä ramppeja ja kyseisissä kohdissa nopeusrajoitus putoaa tasolle 60 km/h tunnissa.

”Myös siltakohteisiin tulee 60 km/h nopeusrajoitukset, kun työt siellä käynnistyvät. Kavennukset pyritään poistamaan syksyllä”, Lippo kertoo.

Väyläviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä muistuttaa kaasujalan keventämisestä ja pienestä pelivarasta etenkin työmatkaliikenteessä.

”Työmatkaan kannattaa varata etenkin ensimmäisinä päivinä muutama minuutti lisäaikaa. Nopeusrajoitukset tuovat turvaa tielläliikkujille, mutta myös työmaalla työskenteleville”, hän muistuttaa.

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkko- ja Facebook-sivuilta.http://www.liikennevirasto.fi/vt4oulu-kemihttps://www.facebook.com/vt4oulukemi/ 

Lisätietoja:

Jukka PäkkiläProjektipäällikkö, VäylävirastoPuh. 029 534 3755jukka.pakkila@vayla.fi

Risto LippoProjektijohtaja, Destia Oy (Oulun kohta sekä Kello-Räinänperä)Puh. 040 5836128risto.lippo@destia.fi

Vt 4 on yksi Suomen valtaväylistä ja sen parantaminen välillä Oulu-Kemi sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeen kustannusarvio on 170  Meur, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.