Vt 4 Oulu-Kemi -hankkeen Oulujoen ylittävän sillan kannen valu alkaa maanantaina

Sillan kansi ennen valua.

Valtatie 4 Oulu-Kemi -hankkeeseen liittyvät Oulujoen ylittävistä silloista itäisemmän sillan kannen betonivalutyöt alkavat maanantaina 11.5. klo 18.00 ja töitä tehdään yhtäjaksoisesti 48 tunnin ajan. Alustavan arvion mukaan työt päättyvät keskiviikkona 13.5. klo 18.00.

Betonointityöllä on vaikutuksia yleiseen liikenteeseen molemmissa päissä siltaa vilkkaan työmaaliikenteen eli kohteelle tulevien ja sieltä lähtevien betoniautojen vuoksi. Kohteen valutyöt ja betonin pumppaus aloitetaan sillan eteläpäästä, jossa liikennehaitta pyritään minimoimaan ajoittamalla valun aloitus iltaan ja suurin haitta-aika siten vähäliikenteiseen yöaikaan.

Sillan pohjoispäähän tapahtuvan liikenteen kulkuhaitta jää suhteellisen pieneksi, sillä betoniautot poistuvat suoraan liikennevirran mukana Kuusamontien rampille. Eteläpäästä tapahtuvan betonoinnin aikana osa betoniautoista joudutaan ajattamaan kävely- ja pyöräilyväylän yli. Paikalla on silloin liikenteenohjaaja varmistamassa turvallisen liikkumisen.

Sillan kannen betonointi on luonnollisesti tärkeä etappi matkalla sillan ottamista liikenteelle. Betonimassaa toimitetaan valua varten keskimäärin noin 200 kuormaa ja betonia valetaan kokonaisuudessaan n.1850 m3. Valun jälkeen sillan rakentaminen jatkuu kannen jännitystöillä, vesieristämisellä, suojabetonoinnilla ja päällystämisellä sekä kaiteiden ja melusuojien asennuksella. Liikenne on tarkoitus päästä kääntämään uuden sillan puolelle heinä-elokuun vaihteessa.

Oulujoen siltojen työvaiheiden taustaa

Nyt ensimmäisenä valettavan itäisemmän sillan kannen valua on edeltänyt monet Oulujoen siltojen rakentamiseen liittyvät työvaiheet. Kesän 2019 aikana siltojen teline- ja muottirakenne tuettiin joen pohjasta teräsputkien ja -palkkien sekä puupelkoituksen muodostaman rakenteen varaan, joka toimii samalla rakentamisen työtasona. Työtasosta ylöspäin on rakennettu puusta teline- ja muottipintoja yhteensä noin 6700 m2 ja muottilautaa käytetty noin 48 kilometriä. Harjaterästä siltoihin on puolestaan asennettu 225 000 kiloa ja jänneterästä 56 000 kiloa.

Hankkeen etenemisestä saa ajantasaista tietoa hankkeen verkkosivuilta ja Facebook-sivuilta.

http://www.vayla.fi/vt4oulu-kemihttps://www.facebook.com/vt4oulukemi/

Lisätietoja:Jukka PäkkiläProjektipäällikkö, VäyläPuh. 029 534 3755, jukka.pakkila@vayla.fi

Ville TiiroTyöpäällikkö, Kreate OyPuh. 050 3160 739, ville.tiiro@kreate.fi

Vt4 on yksi Suomen valtaväylistä ja sen parantaminen välillä Oulu-Kemi sisältää työkohteita Kempeleessä, Oulussa, Iissä ja Simossa. Hankkeen toimenpiteillä parannetaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä elinkeinoelämän kuljetusten toimintavarmuutta. Hankkeen kustannusarvio on 173 Meur, josta kuntien osuus on noin 30 miljoonaa euroa. Työt ajoittuvat vuosille 2017–2021.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.