Vt 4 Kirri–Tikkakoski: Uusi moottoritie avataan liikenteelle tammikuun 2022 loppuun mennessä

Uusi osuus valtatie 4:ää välillä Kirri, Tikkakoski ja Vehniä avataan liikenteelle yli puoli vuotta alkuperäistä aikataulua aikaisemmin, 31.1.2022 mennessä. Samanaikaisesti moottoritien kanssa otetaan liikenteelle myös uudet, poikittaiset moottoritielle johtavat tiet ja liittymät.  

– Mikäli sääolosuhteet jatkuvat suotuisina, on mahdollista, että saamme avattua tien jo ennen joululiikennettä. Avaamisessa on kuitenkin vielä paljon epävarmuutta, joten tiedotamme liikenteelle oton ajankohdasta vielä erikseen, Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen kertoo.   Tällä hetkellä käynnissä on vielä muun muassa viimeisiä päällystystöitä, kaidetöitä sekä ajoratamaalauksia. Ennen moottoritien luovuttamista tienkäyttäjille tulee kaikkien liikenneturvallisuuteen vaikuttavien töiden olla valmiita. Muita, liikenneturvallisuuteen vaikuttamattomia viimeistelytöitä tehdään kesän 2023 päällystystöiden yhteydessä.  – Vaikka tie alkaakin jo näyttää valmiita, on alue työmaata siihen asti, kunnes moottoritie otetaan liikenteelle. Siihen asti on kaikkien ulkopuolisten tiellä liikkuminen kiellettyä, muistuttaa työpäällikkö Jaakko Taipale Destialta.   Hyvä yhteistyö ja oikeat ratkaisut aikaistuneen aikataulun takana 

Aikaistuneesta aikataulusta on kiittäminen ennen kaikkea uusia toimintatapoja: mallipohjaista suunnittelua, mallipohjaista rakentamista sekä mallipohjaista laadunhallintaa, toteaa Niskanen. Hanke on toteutettu niin kutsutulla suunnittele ja toteuta –urakkamallilla, johon kuuluu olennaisena osana kehitysvaihe, joka mahdollistaa suunnitelmien tarkennukset ja muutokset tarpeen vaatiessa vielä toteutuksen aikanakin. Pääurakoitsijana hankkeessa toimii Destia.  – Lisäksi aikataulu- ja työnsuunnittelun ratkaisut ja siihen sitoutuneet ihmiset ovat mahdollistaneet moottoritien avaamisen alkuperäistä aikaisemmin, kiittelee Jaakko Taipale kaikkia, jotka ovat tehneet töitä hankkeen eteen.  Rinnakkaistien rakentaminen ensin ja liikenteen siirto sille elokuussa 2020 on ollut yksi tärkeimmistä päätöksistä, mitä hankkeen kehitysvaiheen aikana on tehty.    – Työt ovat sujuneet ennakoitua nopeammin, kun meidän ei ole tarvinnut rakentaa moottoritietä muuta liikennettä väistellen, Jarmo Niskanen kertoo.   Vuonna 2022 rakennustyöt jatkuvat rinnakkaistiellä 

Kun liikenne tammikuuhun 2022 mennessä siirtyy pääosin kulkemaan uutta moottoritietä, voidaan jatkaa rinnakkaistien rakennustöitä. Vuoden 2022 rakennuskohteita ovat muun muassa Kirrin eritasoliittymän rakentaminen sekä rinnakkaistien ja jalankulun ja pyöräilyn väylien jatkaminen välillä Kirri–Puuppola. Rinnakkaistiellä tehdään myös muita rakennustöitä. 

Kokonaisuudessaan urakka valmistuu vuonna 2023, jolloin tehdään viimeistelytöitä sekä moottoritien että ramppien kolmas päällystekerros.  

Lisätiedot: Jarmo Niskanen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 0295 34 3127, etunimi.sukunimi@vayla.fi Jaakko Taipale, työpäällikkö, Destia Oy, puh. 040 350 1539, etunimi.sukunimi@destia.fi  Seuraa hanketta: https://vayla.fi/vt4-kirri-tikkakoski www.facebook.com/vt4kirritikkakoski 

Kirri–Tikkakoski -hankkeen tavoitteena on valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri–Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.  

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Kuva: Hankealueen kartta, jossa on kuvattuna hankkeen valmistuneet ja rakennettavat kohteet.