Vt 4 Kirri–Tikkakoski: Suomen suurin päällystystyömaa on käynnissä välillä Kirri-Vehniä

Päällystystöiden tekoa välillä Tikkakosken risteyssilta ja Lentokentän risteyssilta

Toukokuussa 2019 aloitettu valtatie 4:n parantaminen välillä Kirri–Tikkakoski on rakentamisen puolivälissä. Hankkeen kesän 2021 suurin kohde on päällysteiden rakentaminen välille Kirri–Vehniä. 16 kilometrin ja kahden päällystekerroksen urakka vie samalla nimiinsä Suomen suurimman päällystystyömaan tittelin. Tämän vuoden päällystystyöt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

– Jotain päällystystöiden kokoluokasta kertoo käytettävän asfaltin määrä: kahteen kerrokseen 16 kilometrin matkalle sitä menee noin 800 000 m2. Pinta-alaltaan se vastaa esimerkiksi noin 2 222 lentopallokentän alaa, Väyläviraston projektipäällikkö Jarmo Niskanen kertoo.

Asfaltti urakkaan saadaan Lintukankaan siirrettävältä asfalttiasemalta. Asemalla on käytössä kaksi erillistä linjastoa kiviaineksen ja asfalttirouheen kuumennukseen. Kumpikin aines kuumennetaan omassa rummussaan, tämä nopeuttaa asfaltin valmistusprosessia sekä mahdollistaa suuremman kierrätysasfaltin käyttöprosentin. Kaksi eri linjastoa myös optimoi päällysteen laatua.

– 70 % alimpaan päällystekerrokseen käytettävästä päällysteestä on kierrätettyä. Vanha valtatie 4:ltä purettu, laadultaan tutkittu ja murskattu päällyste pääsee siis tässä toiselle kierrokselle, Niskanen toteaa. Ylempään AB-päällysteeseen käytetään kierrätettyä päällystettä maksimissaan 30 %. Hankkeen kaikki purettavat päällysteet vanhalta Vt4:ltä saadaan näin hyötykäyttöön eikä niitä viedä kaatopaikalle.

Tänä vuonna välille Kirri–Vehniä tehdään kantava ABK-kerros ja kulutusta kestävä AB-kerros. Vuonna 2023 tehdään toinen AB-kerros ja vuonna 2026 korkeaa kulutusta kestävä SMA-kerros eli kivimastiksiasfalttikerros. Kaikkiaan päällystekerroksia tulee neljä.

– Suurin etu vaiheittain rakentamisella on se, että rakenteeseen tulevat painumat saadaan korjattua jo ennen viimeisten päällystekerrosten tekemistä. Näin ollen viimeisen päällystekerroksen teon jälkeen ei tarvitse painumia korjailla ja jättää korjausjälkiä valmiiseen pintaan. Tie siis pysyy hyvässä kunnossa pidempään, työmaapäällikkö Juha Timonen Destialta avaa päällystystöiden vaiheistuksen merkitystä.

Ihanteellinen keli päällystystöiden tekemiselle on lämmin ja sateeton.– Sateella päällystäminen on tuotevaatimusten mukaan kielletty, toivomme siis tällekin kesälle sopivan lämpimiä poutapäiviä, Timonen sanoo.

Linkki videoon: Päällystystöiden tekoa välillä Tikkakosken risteyssilta ja Lentokentän risteyssilta

Lisätiedot:Jarmo Niskanen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 0295 34 3127, jarmo.niskanen@vayla.fiJaakko Taipale, työpäällikkö, Destia Oy, puh. 040 350 1539, jaakko.taipale@destia.fi

Seuraa hanketta:www.vayla.fi/vt4-kirri-tikkakoskiwww.facebook.com/vt4kirritikkakoski

Kirri- Tikkakoski -hankkeen tavoitteena on valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus. Moottoritie ja poikittaiset väylät valmistuvat ja otetaan liikenteelle kesäkuuhun 2022 mennessä. Rinnakkaistie Vehniällä sekä Vehniän eritasoliittymän silta otetaan liikenteelle elokuun 2021 aikana

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.