Vt 4 Kirri–Tikkakoski: Pohjaveden suojausrakenteiden korjaus Tikkakoskentien ja Tikkamannilantien risteyksessä – yksi ajokaista käytössä

Tikkakoskentien ja Tikkamannilantien risteyksessä korjaustyö ja yksi ajokaista käytössä.

Tikkakoskentien ja Tikkamannilantien risteyksessä (kartta) käynnistyy pohjaveden suojausrakenteiden korjaus 13.9.2022 alkaen. Työ kestää arviolta viikon ja se aiheuttaa muutoksia liikennejärjestelyihin. Käytössä on yksi ajokaista ja liikennettä ohjataan liikennevaloin. Työalueella on voimassa alennettu nopeusrajoitus 30 km/h.

Työt ovat osa valtatien 4 parannushanketta välillä Kirri–Tikkakoski.

Lisätiedot:

Ari Mäkelä, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3567, etunimi.sukunimi@vayla.fiJaakko Taipale, työpäällikkö, Destia Oy, puh. 040 350 1539, etunimi.sukunimi@destia.fi

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt4-kirri-tikkakoskiwww.facebook.com/vt4kirritikkakoski

Kirri–Tikkakoski-hankkeen tavoitteena on valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri–Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.