Vt 4 Kirri-Tikkakosken kehitysvaihe päätökseen – rakentaminen alkaa toukokuussa

Väylä ja Destia Oy allekirjoittivat eilen illalla 20.3.2019 sopimuksen siirtymisestä Vt 4 Kirri-Tikkakoski-hankkeen toteutusvaiheeseen. Samalla päättyy lokakuussa alkanut kehitysvaihe. Valtatien 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski ja Vehniä alkaa toukokuussa.

Uusi urakkamalli tuo tehoa toteutukseen

Nelostien parantaminen toteutetaan Suunnittele ja toteuta-urakkamallilla (STk), joka sisältää kehitysvaiheen. STk-urakka jakautuu kehitysvaiheeseen ja sitä seuraavaan optiona olevaan toteutusvaiheeseen, joka nyt alkaa. Kehitysvaiheen lopuksi urakoitsija luovuttaa tilaajalle alustavan rakennussuunnitelman. Rakennussuunnitelma tarkentuu ja valmistuu rakentamisen edetessä aina työvaiheiden mukaan.

”Kehitysvaihe mahdollistaa tehokkaan toteutuksen. Kun esimerkiksi alustavat aikataulut ja toteutusratkaisuiden eri vaihtoehdot liikennejärjestelyineen on jo kehitysvaiheessa mietitty läpi, näitä ei tarvitse enää pyöritellä toteutusvaiheessa. Näin minimoidaan samalla tienkäyttäjille aiheutuvaa rakennustöiden aikaista haittaa”, kertoo projektipäällikkö Jarmo Niskanen Väylästä.

”Valmistelevia töitä, eli puuston- ja kannonpoistoa jatketaan maaliskuussa. Ensimmäisenä rakennustyöt tulevat näkymään Puuppolan kohdilla, missä aloitetaan kiertotien tekeminen ja Matinmäen risteyssillan rakentamisen valmistelut. Töitä aloitetaan myös Tikkakosken kohdilla rinnakkaistien rakentamisella Kuukanpääntien etelä- ja pohjoispuolella. Seuraavassa vaiheessa työt alkavat Lintukankaan pohjoispuolella, missä aloitetaan maanleikkaus- ja louhintatyöt. Makkarajoen ja Laahajoen kohdalla aloitetaan uusien moottoritiesiltojen perustamistyöt kesän 2019 aikana”, Niskanen lisää.

Rinnakkaistie on rakennusvaiheessa työmaaliikenteen käyttössä ja korvaa valtatien 4 syksystä 2020 aina loppuvuoteen 2022 saakka, jolloin myös normaali ajoneuvoliikenne kulkee rinnakkaistiellä.

Kirrin ja Vehniän välille Nelostielle rakennetaan kuusi eritasoliittymää. Näistä Lintukankaan, Puuppolan, Tikkakosken ja Jyväskylän lentokentän eritasoliittymien rakentamisen valmistelevat työt alkavat loppukesästä 2019.

Parikymmentä kilometriä uutta tietä jalankulkijoille ja pyöräilijöille jo ennen moottoritien valmistumista

Moottoritien myötä rakennetaan yli 25 kilometriä uusia väyliä kävelijöille ja pyöräilijöille. Suurinta osaa näistä teistä pystytään edistämään jo valtatien 4 viereen rakennettavan rinnakkaistien rakentamisen yhteydessä. Jalankulkuun ja pyöräilyyn tarkoitetut väylät tulevat siten käyttöön jo ennen koko hankkeen valmistumista, samassa yhteydessä kun liikenne siirtyy uudelle moottoritielle vuoden 2022 lopulla. Viimeistelytyöt ja viimeiset päällystekerrokset saadaan näillä näkymin valmiiksi vuoden 2023 lopulla.

Lisätiedot:Hankkeen talouteen liittyvät asiat:Projektijohtaja Ari Mäkelä, Väylä, puh. 0295 34 3567, ari.makela@vayla.fi 

Rakentamiseen liittyvät asiat:Projektipäällikkö Jarmo Niskanen, Väylä, puh. 0295 34 3127, jarmo.niskanen@vayla.fi 

Seuraa hanketta:www.vayla.fi/vt4-kirri-tikkakoski www.facebook.com/vt4kirritikkakoski 

Kirri- Tikkakoski -hankkeen tavoitteena on valtatie 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena on mahdollisimman hyvä liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme myös maankäytön yhteensovittamisesta ja liikenteen palvelutasosta. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Kuvassa vasemmalta Väylästä Pekka Petäjäniemi ja Jarmo Niskanen, Destia Oy:n Ilkka Kaarakainen ja Pasi Kailasalo.