Vinjetti etenee eduskuntaan – ulkomaiset kuorma-autot maksamaan Suomen tieverkon käytöstä 2021

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n pitkään ajama raskaan liikenteen vinjetti nytkähti eteenpäin 19.12., kun Suomen hallitus antoi esityksensä eduskunnalle. Esitetty tienkäyttövero koskee yli 12 tonnin painoisia kuorma-autoja ja se esitetään kompensoitavaksi suomalaisille kuorma-auton haltijoille käyttövoimaveroa alentamalla.

Hallituksen esityksen mukaan raskas kuorma-autoliikenne alkaisi vuodesta 2021 alkaen maksaa tienkäyttöveroa. Tämä kasvattaisi kotimaisten kuorma-autojen verotaakkaa noin 28 miljoonalla eurolla. Verorasite tasattaisiin alentamalla käyttövoimaveroa vastaavalla euromäärällä. Vero koskisi myös ulkomaisia ajoneuvoja ja sen vuotuinen taso olisi 400–1 122 euron välillä. Päiväkohtainen vero olisi kahdeksan euroa ilman porrastusta.

Esityksen vaikutukset kokonaisuutena tarkastellen olisivat nollasummapeliä, sillä suomalaisille kuorma-auton haltijoille lisäkustannukset kompensoitaisiin alentamalla käyttövoimaveroa. Yksittäisten ajoneuvojen osalta muutokset olisivat yleisimmin muutamia satoja euroja suuntaan tai toiseen vuodessa. Kaikista vanhimpien (EURO-0 ja EURO-1) ajoneuvojen kustannusten kasvu voisi olla tätä suurempikin.

SKAL on ajanut pitkään tiemaksuja ulkomaiselle kuorma-autokalustolle ja on tyytyväinen, että hallitus kautensa viimeisinä kuukausina vei lakiesityksen eduskuntaan. Hallituksen esittämän käyttövoimaveron alentamisen sijaan SKAL on esittänyt tienkäyttöveron kompensaatioon ammattidieseliä*, joka on turvallisempi vaihtoehto muun muassa EU-säädösten kannalta. Vinjetti kannattaa ajaa maaliin siitä huolimatta:

– Malli ei ole täydellinen, mutta suunta ja liike ovat se mitä Suomi nyt tarvitsee. On tärkeää, että istuva eduskunta hyväksyy lain, jotta vinjetin tekninen valmistelu voi alkaa. Eduskunnalla on lainsäätäjänä mahdollisuus ja myös velvollisuus hioa esityksestä mahdollisimman hyvä, sanoo johtaja Petri Murto SKAL:sta.

Hallituksen esityksen keskeisimmät kohdat:

Uusi vuotuinen vero 1.1.2021 alkaen kokonaismassaltaan yli 12 t kuorma-autoilleKoskisi Suomessa ja ulkomailla rekisteröityjä kuorma-autojaTienkäyttöveron määrä 400–1 121 euroa vuodessa EURO-päästöluokan ja akseliluvun mukaanKäyttökausi 1, 7, 30 tai 365 päivääKäyttökauden ilmoittaminen olisi sitova. Veroa ei palautettaisi, vaikka kuorma-autoa ei käytettäisi liikenteessäKaikki EURO IV:ää puhtaammat ajoneuvot (arviolta 2005 vuosimallista alkaen) pääsisivät alimpaan maksuluokkaan.Veron kerääjänä Trafi, valvojana poliisi, Tulli sekä Rajavartiolaitos. Veron laiminlyönnistä seuraamusmaksu 1 500 €; myös käyttökielto olisi mahdollinen.Arvioitu verokertymä vuosittain 28 miljoonaa euroa kotimaisilta ajoneuvoilta ja 6 miljoonaa euroa ulkomaisilta kuorma-autoiltaKäyttövoimaveroa alennettaisiin yhteensä 28 miljoonan euron verran ja sen rakenne muutettaisi perustuvaksi akselimäärään ja jousitustyyppiin sekä perävaunun vetokykyyn.Ilman vetolaitetta kuorma-auton vuotuinen käyttövoimavero vaihtelisi 0–537 euroa välillä.Vetolaitteella varustetun kuorma-auton vuotuinen käyttövoimavero vaihtelisi 465–929 euron välilläVetolaiteilmoitusmahdollisuus poistuisi

*Ammattidieselin (EU-lainsäädännössä termi ”professional diesel”) avulla voidaan alentaa kuorma-autoissa käytettävän dieselin verotusta.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 5 000 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi, @SKALry

Lisätietoja:

Petri Murto, johtaja, SKAL, puhelin 040 762 2140Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, puhelin 040 506 0131