Vetisen talven seuraus: tienpinnat vaurioituneet monin paikoin

Viime viikkojen vaihtelevat ja sateiset säät ovat aiheuttaneet päällystevaurioita maanteillä. Erityisesti Etelä-Suomen vilkkaimpien teiden päällysteet ovat vaurioituneet nopeassa tahdissa. Tilannetta hoidetaan, mutta tienkäyttäjiltä tarvitaan varovaisuutta liikenteessä. Kevättä ajatellen on hyvä varautua vaikeaan kelirikkoon alemmalla tieverkolla.

Talvi on ollut runsasluminen, ja lämpötila on sahannut voimakkaasti nollan molemmin puolin. Lauha ja märkä keli on saanut erityisesti vilkkaimpien teiden päällysteet vaurioitumaan nopeasti ainakin eteläisessä Suomessa.

”Olosuhteet ovat olleet varsin poikkeukselliset, sillä runsaat vesisateet saapuivat nopeasti pakkasjakson jälkeen. Ne vaurioittavat herkästi pakkasten jäljiltä hauraita asfalttipäällysteitä, jos vesi pääsee päällysteen alle”, taustoittaa teiden kunnossapidon asiantuntija Katri Eskola Väylävirastosta.

”Nopeat ja toistuvat jäätymis-sulamis-syklit nopeuttavat reikien syntymistä kohtiin, joissa on halkeama tai muuta alttiutta reikiintymiselle. Lisäksi nastarenkaat kuluttavat asfalttia enemmän päällysteen ollessa märkä”, selvittää maanteiden kunnonhallinnan asiantuntija Tero Lassila Väylävirastosta.

Miten tilannetta hoidetaan?

Asfaltissa olevien reikien paikkaus on haastavaa märissä olosuhteissa. Paikkaustyötä päästään tekemään tehokkaammin silloin, kun pinnat kuivahtavat.

”Ensisijainen toimenpide onkin varoittaa liikennettä päällysteen vaurioista. Myös nopeusrajoituksia voidaan joutua laskemaan tai kaistoja sulkemaan ongelmallisimmilla tieosuuksilla, kunnes vauriot saadaan pysyvämmin korjattua”, Eskola kertoo.

Olosuhteissa on nyt paljon eroja Suomen sisällä, sillä suuressa osassa maata vallitsevat vielä tasaisemmat talvikelit.

”Päällysteiden pintavauriot ovat jo nousseet ilmiöksi ainakin pääkaupunkiseudulla, mutta on hyvä muistaa, että kevään edetessä haasteet siirtyvät useimmiten pohjoiseen päin”, sanoo Lassila.

Mitä tienkäyttäjä voi tehdä?

Tienkäyttäjien kannalta olennaisinta on se, että liikenteessä on syytä olla erityisen varovainen ja sovittaa ajonopeus vallitseviin olosuhteisiin. Paikallisetkin vaihtelut olosuhteissa voivat olla suuria, ja vauriot voivat vilkkailla teillä syntyä nopeasti.

Havaituista vaurioista kannattaa ilmoittaa eteenpäin: jos kyseessä on kiireellinen liikennettä vaarantava ongelma, ilmoita siitä Tienkäyttäjän linjalle (puh. 0200 2100). Kaikki muut valtion väyliä koskevat palautteet hoituvat Liikenteen asiakaspalvelun kautta. Palauteväylän kartasta näkee myös sen, onko kyseinen ongelma jo ilmoitettu ja otettu käsittelyyn.

Mikäli tienkäyttäjälle tapahtuu maantiellä vahinko, jonka hän katsoo aiheutuneen tien puutteellisesta kunnossapidosta, voi tienkäyttäjä hakea ELY-keskukselta korvausta syntyneistä vahingoista.

Odotettavissa haastava kelirikkokevät

Koska olosuhteet ovat syksyn ja talven aikana olleet haastavat, on kevättä ajatellen hyvä varautua vaikeaankin kelirikkoon alemmalla tieverkolla. Kevään säätilalla on kuitenkin vielä suuri vaikutus lopulliseen tilanteeseen eri puolilla maata, ja ennusteet tarkentuvat maaliskuussa.

Lisätietoa:teiden kunnossapidon asiantuntija Katri Eskola (puh. 029 534 3507)maanteiden kunnonhallinnan asiantuntija Tero Lassila (puh. 029 434 3421)Molempien sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@vayla.fi.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.