Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos valmiina

Parlamentaarinen ohjausryhmä on hyväksynyt 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksen lähetettäväksi lausuntokierrokselle. Se on julkaistu valtioneuvoston hankeikkunassa.

Seuraavaksi arvioidaan suunnitelmaluonnoksen vaikutukset. Lausuntokierrokselle suunnitelmaluonnos ja sen vaikutusten arvioinnin tulokset lähetetään tammikuussa 2021.

Valtakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa on valmisteltu parlamentaarisesti ja vuorovaikutteisesti sidosryhmien kanssa kesäkuusta 2019 lähtien.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on lisätä pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen koko Suomessa. Suunnitelma laaditaan 12 vuodeksi kerrallaan.

Ministeri Harakka: Pitkäjänteisyyttä koko Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen

– Työmme tavoitteena on ollut, että parannamme tehokkuutta, saavutettavuutta ja kestävyyttä koko maassa. Niin yritykset kuin kansalaiset voivat ennakoida entistä paremmin liikennepalveluiden tarjontaa.

Parempi suunnittelu auttaa hyödyntämään EU-rahoituksen mahdollisimman täysimääräisenä, sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

– Nyt julkaistavassa suunnitelmaluonnoksessa huolehditaan liikenneverkkomme kunnosta entistä paremmin ja korjausvelka painuu laskuun. Kehitystarpeita tunnistetaan kautta maan ja niihin vastataan, kun suunnitelmaa lähdetään toteuttamaan, toteaa ministeri Harakka.

Suunnitelmaluonnokseen sisältyy merkittäviä toimenpiteitä muun muassa matkaketjujen ja joukkoliikenteen kehittämiseksi. Lisäksi liikennejärjestelmää kehitetään panostamalla voimakkaasti tiedon ja digitalisaation hyödyntämiseen. Suunnitelmaluonnos sisältää myös linjauksia siitä, miten liikenneasioita käsitellään jatkossa esimerkiksi valtion ja kaupunkiseutujen välisissä sopimuksissa.

Taloudelliset raamit linjattu – väyläverkon kehittämiseen 500 miljoonaa euroa vuodessa

Edellinen luonnosversio liikennejärjestelmäsuunnitelmasta julkaistiin syyskuussa 2020. Sen jälkeen parlamentaarinen ohjausryhmä on mm. linjannut suunnitelman taloudellisesta raamista vuodesta 2025 eteenpäin.

Vuoteen 2024 asti vuosittaiset rahoitustasot olisivat julkisen talouden suunnitelman mukaiset.

Perusväylänpidon rahoitus nostettaisiin suunnitelmaluonnoksen mukaan 1,4 miljardiin euroon vuodessa vuodesta 2025 alkaen.

Kehittämisinvestointien rahoitus olisi noin 500 miljoonaa euroa vuodessa. Valtio suuntaisi suunnitelmaluonnoksen mukaan väyläverkon kehittämiseen ensimmäisellä 12-vuotisella suunnittelukaudella 2021-2032 yhteensä noin 6,1 miljardia euroa, josta uusiin kehittämishankkeisiin olisi käytettävissä noin 3,35 miljardia euroa. Kehittämisrahoituksesta maanteiden osuus olisi 44 prosenttia, rataverkon 52 prosenttia ja vesiväylien 4 prosenttia.

Sekä valtion liikenneverkon että muun liikenneverkon kehittämiseen kohdistuvat tarpeet on suunnitelmaluonnoksen valmistelun yhteydessä koottu liikenneverkon strategiseen tilannekuvaan. Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritellään, miten väyläverkkoa kehitetään ja rahoitusta kohdennetaan.

Eduskunta päättää viime kädessä valtion rahoituksesta vuotuisten talousarvioiden yhteydessä.

Mitä seuraavaksi?

Suunnitelmaluonnoksen vaikutukset arvioidaan marras-joulukuussa 2020.

Lausuntokierrokselle suunnitelmaluonnos ja sen vaikutusten arvioinnin tulokset lähetetään tammikuussa 2021. Lausuntopalaute huomioidaan, kun suunnitelmaa viimeistellään.

Valtioneuvosto antaa ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman selontekona eduskunnalle keväällä 2021.

Väylävirasto laatii valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja liikenneverkon strategisen tilannekuvan perusteella valtion väyläverkkoja koskevan investointiohjelman seuraavaksi 6-8 vuodeksi. Vuonna 2021 ensimmäistä kertaa laadittava investointiohjelma on tietoon perustuva näkemys väyläverkon kehittämishankkeiden toteuttamisesta, ja sitä hyödynnetään talousarvioesitysten valmistelussa.

Lisätietoja:ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. p. 050 478 1027, Twitter @Ilkka_Hyksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706, Twitter @TimoKievariliikenneneuvos Hanna Perälä, p. 050 305 0037, Twitter @PeralaHannaneuvotteleva virkamies Kaisa Kuukasjärvi, p. 050 414 0330, Twitter @KuuKaisa

Muualla palvelussa:Tiedote 16.9.2020: Ministeri Harakka: Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla kehitetään koko SuomeaTiedote 14.9.2020: Valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta keskustellaan 16. syyskuuta

Muualla verkossa:Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032 – Suunnitelmaluonnos 13.11.2020 Valtioneuvosto – Hankkeet: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12) (LVM018:00/2019)