Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma: Kohti saavutettavaa, kestävää ja tehokasta liikennejärjestelmää

Valtioneuvosto on hyväksynyt valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman vuosille 2021-2032 ja antanut sen selontekona eduskunnalle 15.4.2021.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteena on lisätä pitkäjänteisyyttä liikennejärjestelmän kehittämiseen koko Suomessa. Suunnitelma laadittiin nyt ensimmäistä kertaa. Suunnitelma on valmisteltu vuorovaikutteisesti sidosryhmien kanssa ja sen valmistelua on ohjannut parlamentaarinen ohjausryhmä. Suunnitelman viimeistelyssä huomioitiin lausuntokierroksella saatu runsas palaute.

Tavoitteena on, että liikennejärjestelmä takaa koko Suomen saavutettavuuden ja vastaa elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeisiin. Ihmisillä tulisi olla mahdollisuus valita kestävämpiä liikkumismuotoja erityisesti kaupunkiseuduilla. Lisäksi tavoitteena on parantaa liikennejärjestelmän yhteiskuntataloudellista tehokkuutta.

Ministeri Harakka: Yhdessä kohti yhteisiä tavoitteita

– Nyt tehdään historiaa. Suomen ensimmäinen 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ohjaa pitkäjänteisesti tie- ja raideinvestointeja, kunnossapitoa ja kaikkien liikennemuotojen kehitystä. Vuosikymmenen päähän ennakoiva suunnittelu ja tietopohjainen päätöksenteko auttavat saavuttamaan samalla rahalla enemmän, tehokkaampaa ja kestävämpää, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

– Haluan kiittää lämpimästi eduskuntapuolueita niin hallituksesta kuin oppositiosta, jotka ovat tehneet vastuullista yhteistyötä yhteisen tulevaisuuskuvan luomiseksi. Sadat toimijat ympäri Suomen ovat antaneet arvokkaan panoksensa. Vuorovaikutus jatkuu myös toimeenpanossa ja seuraavan suunnitelman käynnistämisessä aikanaan, sanoo ministeri Harakka.

Mikä on valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma?

– Strateginen suunnitelma koko liikennejärjestelmän kehittämisestä pitkällä aikavälillä

– Suunnitelma laaditaan 12 vuodeksi ja sitä päivitetään hallituskausittain eli neljän vuoden välein

– Siinä ovat mukana kaikki liikennemuodot, henkilö- ja tavaraliikenne, liikenneverkot, palvelut ja liikennejärjestelmän läpileikkaavat teemat

– Suunnitelmaan sisältyy toimenpideohjelma ja valtion rahoitusohjelma

– Suunnitelma kokoaa yhteen valtion ja kuntien toimenpiteet

– Valmistelu perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä

– Vaikutusten arviointi on olennainen osa suunnittelua

– Suunnitelmalla tehdään liikennettä koskevasta päätöksenteosta enemmän tietoon perustuvaa

Miten liikennejärjestelmä rahoitetaan?

Valtio vastaa jatkossakin valtion väylien rahoituksesta.

Väyläverkon rahoituksessa keskeistä on perusväylänpidon rahoitustason nostaminen. Lisäksi uudistetaan toimintatapoja, jotta EU-rahoitus pystytään hyödyntämään täysimääräisesti.

Väylien rahoituksessa siirretään painopistettä nykyistä enemmän rautateille. Tämä johtuu siitä, että erityisesti vuosikymmenen loppupuolella rataverkolla on suuria peruskorjaustarpeita. Lisäksi tähän vaikuttaa pyrkimys hyödyntää EU-rahoitusta, joka kohdistuu nimenomaan rataverkkoon.

Tieverkon osuus perusväylänpidosta säilyy kuitenkin suurempana kuin rataverkon, ja korjausvelkaa vähennetään koko väyläverkolla, myös alemmalla tieverkolla. Tieverkon rahoitustaso säilyy jatkossakin rataverkkoa suurempana.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on laadittu vuosia 2021-2024 koskevan julkisen talouden suunnitelman ja talousarviopäätösten mukaisesti vuosien 2021-2024 osalta. Vuosille 2025-2032 suunnitelmassa esitetään lisäyksiä liikennejärjestelmän rahoitukseen. Suunnitelmassa esitetyt kustannukset ovat arvioita ja niiden toteuttaminen riippuu tulevista talousarviopäätöksistä.

Mitä seuraavaksi?

Eduskunta ottaa kantaa valtakunnalliseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpano alkaa. Toimeenpanosta järjestetään sidosryhmätilaisuus kevään 2021 aikana.

Väylävirasto laatii valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja liikenneverkon strategisen tilannekuvan perusteella valtion väyläverkkoja koskevan investointiohjelman seuraavaksi 6-8 vuodeksi. Vuonna 2021 ensimmäistä kertaa laadittavaa investointiohjelmaa hyödynnetään talousarvioesitysten valmistelussa.

Valmistelumateriaali kootusti hankeikkunassa

Hankkeen valmistelumateriaali on saatavilla valtioneuvoston hankeikkunassa.

Hankeikkunassa on 15.4. julkaistu liikenne- ja viestintäministeriön muistio siitä, miten lausuntopalaute on huomioitu suunnitelman ja vaikutusten arvioinnin viimeistelyssä. Lisäksi on julkaistu vaikutusten arviointia koskeva julkaisu.

Lisätietoja:liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Susanna Niinivaara, p. 0400 816 187ministerin erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 050 478 1027, Twitter @Ilkka_Hyksikön johtaja Timo Kievari, p. 040 059 3706, Twitter @TimoKievari

Muualla palvelussa:Tiedote 18.3.2021: Lausuntoyhteenveto: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma varmistaa pitkäjänteisen kehittämisenTiedote 21.1.2021: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja vaikutusten arviointi lausuntokierrokselleTiedote 17.11.2020: Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos valmiinaTiedote 16.9.2020: Ministeri Harakka: Valtakunnallisella liikennejärjestelmäsuunnitelmalla kehitetään koko Suomea

Muualla verkossa:Valtioneuvosto.fi – Hankkeet: Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (LVM018:00/2019)