Vaarallisten aineiden kuljetukset poikkeusoloissa turvataan

Valtioneuvosto on antanut asetukset, joilla saatetaan voimaan vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevat erillissopimukset.

Näillä kansainvälisillä erillissopimuksilla pyritään varmistamaan vaatimustenmukaisten VAK-kuljetusten jatkuminen myös vallitsevassa poikkeuksellisessa tilanteessa. Erillissopimuksia voidaan soveltaa tie- ja rautatieliikenteen kuljetuksiin, joiden kautta suurin osa vaarallisten aineiden kuljetuksista tapahtuu.

Poikkeuksellisessa tilanteessa ei välttämättä pystytä järjestämään kaikkia ammattipätevyyksiin liittyviä VAK-koulutuksia ja -kokeita, säiliöiden määräaikais- ja välitarkastuksia ja ajoneuvojen VAK-katsastuksia.

Erillissopimukset sallivat sen, että lähiaikoina umpeutuvien lupien, hyväksyntöjen ja todistusten voimassaoloaikoja voidaan pidentää poikkeuksellisesti vuonna 2020.

Liikenne- ja viestintävirasto on allekirjoittanut erillissopimukset 30.3.2020. Valtioneuvosto päätti tänään 2.4.2020 erillissopimusten voimaansaattamisesta valtioneuvoston asetuksilla. Asetukset tulevat voimaan 3.4.2020.

Sopimukset tulevat Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuille (www.traficom.fi). Liikenne- ja viestintävirasto antaa erillissopimuksista tietoja suomeksi ja ruotsiksi.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Mari Suominen, p. 040 562 7779

Valtioneuvosto.fi: Valtioneuvoston yleisistunto 2.4.2020

Peru tilaus

Valtioneuvoston verkkopalvelu | valtioneuvosto.fi | info@vnk.fi