Uusi valtionyhtiö Traffic Management Finland Oy aloittaa toimintansa 1.1.2019

Valtioneuvosto valtuutti 5.12.2018 liikenne- ja viestintäministeriön luovuttamaan Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden hallinnassa olevan omaisuuden, immateriaaliset oikeudet sekä liiketoiminnan Traffic Management Finland Oy:lle.

Valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö aloittaa toimintansa 1.1.2019, kun laki Liikenneviraston liikenteenohjaus- ja hallintapalveluiden muuttamisesta osakeyhtiöksi tulee voimaan.

Yhtiöön siirtyvät Liikenneviraston tällä hetkellä hoitamat meri-, rautatie- ja tieliikenteen ohjauspalvelut. Lisäksi yhtiö ottaa hoitaakseen ohjauspalveluihin liittyvän tiedon keruun, hallinnan ja hyödyntämisen. Yhtiön palvelukseen siirtyy Liikennevirastosta noin 180 henkilöä.

Liikennepalvelujen käyttäjät saavat nykyiset palvelunsa katkottomasti entiseen tapaan.

Liikenteenohjauskonserni tulossa 

Välittömästi uuden valtionyhtiön toiminnan käynnistymisen jälkeen muodostetaan valtion kokonaan omistama liikenteenohjauskonserni Traffic Management Finland Group.

Konserniin kuuluvat emoyhtiö Traffic Management Finland Oy ja sen eri liikennemuotokohtaiset tytäryhtiöt: rautatieliikenteen Finrail Oy, ilmailun Air Navigation Services Finland Oy, meriliikenteen Vessel Traffic Services Finland Oy ja tieliikenteen Intelligent Traffic Management Finland Oy.

Taustalla virastouudistus 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan rakenteita on viime vuosina järjestelmällisesti uudistettu vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Ministeriössä luovuttiin jo kolmisen vuotta sitten vanhentuneesta jaosta liikenne- ja viestintäpolitiikkaan.

Uusien yhtiöiden toiminnan aloittaminen on osa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan virastouudistusta. Virastoja on vuoden 2019 alusta kolme: Liikenne- ja viestintävirasto, Väylävirasto ja Ilmatieteen laitos.

Lisätietoja 

Hallitusneuvos Rita Linna, LVM, p. 040 582 9699, Twitter: @linna_ritaOsastopäällikkö, ylijohtaja Juhapekka Ristola, LVM, p. 040 078 8530, Twitter: @JpRistola

Tiedote LVM:n sivullaLVM:n tiedote 22.11.2018: Viestintävirasto ja Trafi yhdistyvät Liikenne- ja viestintävirastoksi – Liikennevirastosta tulee Väylävirasto