Uudet liikenneturvallisuuskamerat vähentäneet onnettomuuksia ja alentaneet nopeuksia

Valtatie neljälle ja kuudelle pystytetyt uudet kameralaitteistotolpat ovat tilastojen mukaan näillä tieosuuksilla vähentäneet onnettomuuksia ja alentaneet nopeuksia.

– Olemme tyytyväisiä, että olemme pystyneet parantamaan liikenneturvallisuutta teillä, joissa on paljon tienkäyttäjiä liikkeellä, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta sanoo.

Lusi-Vaajakoski -välillä ei yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta vuonna 2019

Väyläviraston onnettomuustilaston mukaan nelostien onnettomuudet välillä Lusi-Vaajakoski ovat vähentyneet huhti-syyskuun aikana. Vuonna 2016 onnettomuuksia oli 27 kappaletta, kun vuonna 2019 määrä oli 15 kappaletta. (vuonna 2017 19 ja vuonna 2018 18)

Myös nopeudet ovat Väyläviraston automaattisten nopeusmittauspisteiden mukaan alentuneet syys-lokakuun välillä. Nyt nopeudet ovat olleet 85,6 kilometriä tunnissa, kun nopeudet vuonna 2016 olivat 87,7 kilometriä tunnissa.

Vuoden 2019 tammi-elokuun aikaan ei nelostiellä valvonta-alueella tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta onnettomuutta, kun vastaavaan aikaan vuonna 2018 kaksi henkilöä menehtyi. Vuonna 2019 oli kolme loukkaantunutta, kun vuonna 2018 heitä oli kahdeksan.

Loviisa- Kouvola -osuudella onnettomuuden vähentyneet 16:sta seitsemään

Kuutostiellä Loviisa-Kouvola välillä onnettomuudet ovat niin ikään vähentyneet huhti-syyskuun aikana. Vuonna 2016 onnettomuuksia oli 16 kappaletta ja vastaavasti vuonna 2019 enää seitsemän kappaletta. (Vuonna 2017 11 ja vuonna 2018 9)

Nopeudet ovat Väyläviraston automaattisten nopeusmittauspisteiden mukaan alentuneet syys-lokakuun välillä. Vuonna 2016 nopeus oli 91,5 km/h ja vuonna 2019 87,8 km/h

Kuutostiellä ei tammi-elokuun aikana henkilöitä kuollut vuosina 2019 eikä 2018. Loukkaantuneita oli vuonna 2019 vastaavana aikana neljä ja vuonna 2018 kolme.

Nyt kameroita kattavasti molemmilla jaksoilla

Uudet kameravalvontalaitteistot pystytettin Lusi-Vaajakoski ja Loviisa-Kouvola -välisille tieosuuksille syksyllä 2018. Valvonta aloitettiin 11.7.2019 yhdellä valvontapisteellä.

Molemmista alueista on annettu tiedoksi yhteensä noin 2 100 sakkoa tai rikesakkoa ja noin 1800 huomautusta.

Ihalaisen mukaan liikenneturvallisuuskameroita lisättiin vähitellen ja nyt kameroita on valvontajaksoilla kattavasti.

– Uudet kamerat toimivat tutkaperiaatteella. Mittaus tapahtuu samoilla puuttumiskynnyksillä kuin vanhoillakin kameroilla ja muutaman kymmenen metrin matkalla ennen tolppaa, Ihalainen kertoo.

Lisätietoja:

poliisitarkastaja Heikki Ihalainen p. 0295 481 756