Työryhmä arvioimaan kansallisen tieliikenteen päästökaupan toimeenpanoa

Liikenne- ja viestintäministeriö asettaa poikkihallinnollisen virkamiestyöryhmän arvioimaan ja valmistelemaan kansallisen tieliikenteen päästökauppaa. Työ on osa fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelua.

Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteena on puolittaa liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä. Tiekartan toimet koskevat tieliikennettä, joka aiheuttaa valtaosan liikenteen päästöistä.

Fossiilittoman liikenteen tiekartassa on kolme vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa tuetaan ja kannustetaan yrityksiä ja kansalaisia yhä kestävämpiin liikennemuotoihin. Toisessa vaiheessa arvioitaisiin keinoja, joiden vaikutuksista päästöihin tarvitaan lisää tietoa ennen päätöksentekoa. Ennen kaikkea selvitetään, onko kestävien bio- ja sähköpolttoaineiden osuus edelleen laajennettavissa, ja millaisia vaikutuksia esimerkiksi etätyöllä, hyvällä tienpidolla ja liikenteen uusilla palveluilla on. 

– Kolmannessa vaiheessa, syksyllä 2021, hallitus arvioi mitä näillä keinoilla saavutetaan ja eteneekö EU riittävän ripeästi oikeaan suuntaan, toteaa liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Myös korvausmallit tarkasteluun

Työryhmän tehtävänä on valmistella kattava arviomuistio, jossa arvioidaan ja valmistellaan kansallisen tieliikenteen päästökaupan toimeenpanon edellyttämät toimet sekä niiden toteuttamisen aikataulu. Työryhmä tekee myös ehdotukset yritysten ja kotitalouksien mahdollisista kompensaatiomalleista.

Tieliikenteen päästökauppajärjestelmässä polttoaineen jakelija ostaisi valtiolta säännöllisesti järjestettävistä huutokaupoista myytävää fossiilista polttoainemäärää vastaavan, hiilisisältöön sidotun jakeluoikeuden. Huutokaupattavien oikeuksien määrä supistuu vähitellen niin, että päästökauppa täydentää muita keinoja riittävästi päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Mitä seuraavaksi?

Virkamiestyöryhmään pyydetään jäsenet työ- ja elinkeinoministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Liikenne- ja viestintävirasto Traficomista ja Energiavirastosta. Työryhmän työ alkaa 1.3.2021. Muita sidosryhmiä kuullaan työn aikana.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta eli valtioneuvoston periaatepäätös kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi on lausunnoilla 19.2.2021 asti.

Lisätietoja:yksikön johtaja Sanna Ruuskanen, p. 050 376 2377, Twitter @RuuskanenSannajohtava asiantuntija Niko-Matti Ronikonmäki, p. 050 514 2493, Twitter @ronikni

Muualla palvelussa:Tiedote 15.1.2021: Fossiilittoman liikenteen tiekartta lausunnoille – kolme vaihetta kohti ilmastoystävällistä liikkumista

Muualla verkossa:Valtioneuvoston Hankeikkuna: Kansallisen tieliikenteen päästökaupan valmistelu ja arviointi (LVM013:00/2021)Valtioneuvoston Hankeikkuna: Fossiilittoman liikenteen tiekartta (LVM050:00/2019)