Työelämägallup: Työntekijät haluavat yritykset antamaan koronarokotuksia

Suomalaiset odottavat koronarokotuksia. 68 prosenttia työelämässä olevista haluaa, että myös yksityiset terveysyritykset otetaan mukaan rokottamaan. Maksuttomuutta jakelukanavasta riippumatta vaatii 85 prosenttia työllisistä.

– Pandemiasta pitää päästä eroon ja valtion on hoidettava rokotukset käyttäen kaikkia mahdollisia resursseja, Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala vaatii. 

Tavoitteeseen pääseminen edellyttää rokotteiden riittävää saatavuutta ja erittäin hyvin organisoitua rokotustoimintaa. Rokotuspisteitä tarvitaan satoja ja lisäksi pitää olla valmius käydä rokottamassa esimerkiksi palvelutaloissa ja työpaikoilla.

– Tiedot rokotusvauhdista ovat hähmäisiä ja selkeä kokonaiskuva puuttuu. Esimerkiksi kaikkia THL:n luokituksen mukaisia kiireellisiä ryhmiä ei ole rokotettu. 

– Meille tulee tietoja siitä, että yksityisiä kohdellaan eri tavalla kuin julkisia toimijoita. Jos näin on, se on väärin ja täysin kohtuutonta. Tässä ei ole nyt tilaa arvolataukselle. 

Kantar TNS kysyi Suomen Yrittäjien toimeksiannosta työelämässä olevilta heidän mielipiteitään koronarokotuksista. 68 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että rokotuksia antamaan pitää ottaa myös yksityiset terveysyritykset. Tätä vastustaa vain 15 prosenttia vastaajista. Vahvimmin yksityisten yritysten mukaan ottamista vaativat yli 45-vuotiaat. 

– Tuntuu, ettei yksityistä osata tai haluta käyttää. Olisi oikeudenmukaista ja tarkoituksenmukaista, että kaikki toimijat ovat mukana ja korvausperusteet ovat samanlaisia, Kujala sanoo. 

– On hyödynnettävä myös yksityisen sektorin tarjoamia resursseja, erityisesti työterveyshuoltoa. 

Työterveyshuollon piirissä on noin 1,8 miljoonaa henkilöä. Yksityisellä sektorilla on tarjota merkittävä määrä rokotuspisteitä ympäri maata ja tuhansia terveydenhuollon ammattilaisia, jotka ovat saaneet rokottamiseen tarvittavan koulutuksen.

Rokotukset korvattava sataprosenttisesti

85 prosenttia Työelämägallupin vastaajista on sitä mieltä, että rokotusten pitää olla maksuttomia rokottajasta riippumatta. Tätä vastusti kahdeksan prosenttia vastaajista. Myös maksuttomuutta vaativat eniten vanhemmat vastaajat. 

Julkisessa terveydenhuollossa rokote ja rokottaminen ovat maksuttomia palveluita. Rokotus annetaan siten asiakkaalle maksutta, kuten hallitus lupasi viime vuonna. 

– On eriarvoistavaa, että yksityisellä sektorilla Kela-korvaus on määritelty maksimissaan 60 prosentiksi. Esimerkiksi työterveyshuollossa tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja joutuu maksamaan loppuosan kustannuksista. Miksi kansalaiset ovat eriarvoisia koronarokotusten suhteen, Kujala kysyy.

Näin kysyttiin

Työelämägallupin toteutti Kantar TNS Oy Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Vastaajia oli 1061.Aineisto edustaa kohderyhmän työelämässä mukana olevia suomalaisia. Tutkimusaineisto on väestöedustava vastaajien sukupuolen, iän ja asuinalueen mukaan.Tutkimuksen kohderyhmä poimittu valtakunnallisesta Forum -nettipaneelista. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 %-yksikköä 50 prosentin tulostasolla. Kysely tehtiin 30.12.2020–6.1.2021

Lisätietoja:Tutustu Työelämägallupin tulokseen rokotuksista tästä: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/tyoelamagallup_tammikuu_2021_rokotukset_0.pdfvaratoimitusjohtaja Anssi Kujala, Suomen Yrittäjät, p. 0400 567 925, anssi.kujala @ yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 379 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 58 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.