Tulli tarkentaa tavaraliikenteen määritystä koronavirustilanteessa

Hallituksen päätöksen mukaisesti rajanylitysliikennettä rajoitetaan 13.4.2020 asti. Rajoittaminen ei koske tavaraliikennettä, eikä sen kuljetushenkilöstön tai muun kuljetusalan työntekijöiden välttämätöntä liikennettä. Tulli on ottanut kantaa poikkeavassa tilanteessa sovellettavaan tavaraliikenteen määritelmään ja sovellettaviin menettelyihin, jolla pyritää vähentämään epäselviä tilanteita rajanylityspaikoilla ja koronaviruksen leviämistä.

Hallituksen päätöksen mukaisesti tavaraliikenne jatkuu normaalisti rajanylityksen rajoittamisesta huolimatta. Tulli varmistaa omalta osaltaan tavaraliikenteen sujuvuuden sisä- ja ulkorajoilla myös koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

Suomen ja Venäjän välinen maaraja

Tavaraliikennettä ovat ne vähintään kuorma-autoiksi luokitelluilla kuljetusvälineillä tehtävät kuljetukset, joiden kuljettajilla on Suomen ja Venäjän välisen liikenteen voimassa oleva matkalupa. Tavarankuljetus voi tapahtua myös muulla ajoneuvolla, kuten esimerkiksi tavarankuljetukseen tarkoitetulla pakettiautolla. Tällöin kuljetuksille edellytetään voimassa olevaa etuajo-oikeusmenettelyä, joka on myönnetty viimeistään 19.3.2020.

Yksittäistapauksessa on mahdollista antaa kuljetuksen jatkua, jos sen tarkoitus on kiistattomasti tavaraliikenne. Päätöksen kuljetuksen maahan pääsyn epäämisestä tekee lainsäädännön perusteella Rajavartiolaitos kuultuaan Tullia.

Muut rajanylityspaikat

Norjan, Ruotsin ja Viron rajoilla noudatetaan vastaavia tavaraliikenteen tulkinnan periaatteita kuin Venäjän rajalla, mutta erillistä lupamenettelyä ei kuitenkaan ole käytössä. Rajanylityksen tarkoitus ja yhteys tavaraliikenteeseen on kyettävä selvästi osoitettamaan rajanylityspaikalla.

Lisätietoja:

Mikko Grönberg, valvontajohtaja, p. 040 332 2679Maritta Haapasalmi, johtaja, p. 040 332 1144

Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja muut maahantuonnin verot ja maksut sekä torjuu ja tutkii rajat ylittävää rikollisuutta. Lisäksi Tulli laatii viralliset tilastot Suomen ulkomaankaupasta sekä tutkii elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden turvallisuutta. Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Tullin palveluksessa on noin 1 900 henkilöä. Suomen tulli on osa Euroopan unionin tulliliittoa, jossa noudatetaan yhteistä kauppapolitiikkaa.