Traficomin määräys erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista muuttuu 1.6.2020

Liikenne- ja viestintävirasto on antanut 14.5.2020 määräysmuutoksen määräykseen erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista. 

Määräyksessä muuttuvia käytännön kuljetustoimintaan ja ajoneuvon rekisterimerkintöihin vaikuttavia seikkoja ovat:

Ajoneuvonkuljetusauton kaksiakseliselle telille valmistajan selvityksen perusteella hyväksyttävän massan maksimiarvo nousee 24 tonnista 26 tonniin.Veneen kuljettamiseen käytettävän kuorma-auton edellytyksistä poistetaan vaatimus siitä, että kuorma-auton tulisi olla valmistettu tai tarkoitettu veneen kuljettamiseen.Erikoiskuljetusajoneuvon käyttötarkoitukseksi lisätään jakamattomien esineiden kuljetus.Pituudeltaan muutettavasta erikoiskuljetusperävaunusta on merkittävä rekisteriin tieto siitä perävaunun pituudesta, josta alkaen ajoneuvon käyttö edellyttää varoitusauton käyttöä.Varoitusautoa on käytettävä tilanteissa, joissa kuljetus ylittää ajoradan keskilinjan tai jos kuljetuksen leveys on yli 2,60 metriä ja pituus on yli 30,00 metriä ja lisäksi yhdistelmä ei täytä kuormaamattomana tieliikennelaissa säädettyä kääntyvyysvaatimusta.Tunnuskilven käyttövelvollisuus koskee vain ajoneuvoa, jonka leveys kuormattuna ylittää 4,00 metriä.Heijastimia ja heijastavia materiaaleja koskeva uusi E-sääntö n:o 150 vaihtoehdoksi E-säännölle n:o 104.EKL-ohjaajan käyttämän, kädessä pidettävän liikenteenohjauslaitteen liikennemerkki (311) voi olla kooltaan 200 tai 400 mm.Tarkennetaan liikenteen suuntaa vastaan ajamisen määrittelyä esimerkiksi tilanteissa, joissa ajetaan liityntäramppia vastaantulevan liikenteen kaistalla.

Lisäksi määräyksessä muuttuu muotoseikkoja, kuten:

Säädösviittaukset uuteen tieliikennelakiinErikoiskuljetusten liikenteenohjaaja muutetaan EKL-ohjaajaksi.Täsmennyksiä määräyksen sanamuotoihin, jotta ne vastaavat tarkemmin määräyksessä tarkoitettuja velvoitteita varoitusauton tai -autojen käytön perusteesta ja tiedon merkitsemisestä rekisteriin.

Avaamme muutokset tarkemmin kesäkuun lopussa ilmestyvässä Kuljetusyrittäjä-lehdessä.

Lisätietoja:SKAL asiantuntijapalvelut 09 478 999; asiantuntijapalvelut@skal.fi

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 700 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi: www.skal.fi/korona @SKALry