Traffic Management Finland: Talven lähestyminen vaikuttaa eri liikennemuotoihin

Talveen valmistautuminen on hyvässä vauhdissa eri liikennemuodoissa. TMFG:n liikenteen ohjauksen tavoitteena on kaikissa liikennemuodoissa turvallisen ja sujuvan liikenteen mahdollistaminen myös talvisissa keliolosuhteissa. Talviliikenteeseen saa apua Liikennetilanne-sovelluksesta, josta löytyvät muun muassa häiriötiedotteet, kelikamerat ja kelitiedot sekä maanteiden talvikunnossapidon reaaliaikaiset tiedot. 

Osalla moottoriteistä saa ajaa 120 km/h – siirtymäaika päättyy marraskuun lopussa

Koko Suomessa tieliikenteessä siirrytään talvi- ja pimeän ajan nopeusrajoituksiin 29.10.2019. Tästä hetkestä alkaa siirtymäaika, joka kestää enintään marraskuun loppuun saakka.”Tämä tarkoittaa, että erittäin hyvissä sää- ja keliolosuhteissa ja valoisaan aikaan nopeusrajoitus voidaan nostaa 120 kilometriin tunnissa. Tänä vuonna siirtymäaika koskee ainoastaan E18 -tieosuutta Turusta Vaalimaalle”, kertoo TMFG:iin kuuluvan ITM Finlandin liikenteen ohjausyksikön päällikkö Mika Jaatinen. Pimeään aikaan tai talvisissa keliolosuhteissa myös yllä mainitulla tieosuudella korkein mahdollinen nopeusrajoitus on 100 km/h.”Jos keliolosuhteet muuttuvat talvisiksi, siirtymäaika voi päättyä jo ennen marraskuun loppua”, Jaatinen jatkaa. 

Rautatietoimijat varautuvat talveen – Menettelyjä ja keinoja kehitetty yhteistyössä

Talvi on rautateillä haasteellista aikaa, koska pöllyävä ja kinostuva lumi, kova tuuli sekä pakkanen vaikuttavat mm. rautateiden teknisiin järjestelmiin. Rautateillä talveen varautuminen vaatii yhteistyötä kaikkien toimijoiden kesken. Rautatieliikenteen ohjauksesta TMFG-konsernissa vastaava Finrail on varautunut tulevan talven tuloon tiivistämällä tätä yhteistyötä entisestään.  ”Viime talvi oli monin tavoin haasteellinen. Olemme yhteistyössä eri toimijoiden kanssa käyneet läpi viime vuoden tilannetta ja määritelleet kehittämistoimenpiteitä, joista osa saadaan käyttöön jo tulevaksi talveksi ja osa vaatii pidemmän aikavälin kehitystyötä. Tavoitteena on, että pystyisimme valmistautumaan tulevaan talveen aiempaa paremmin, kertoo Finrailin operatiivinen johtaja Sanna Järvenpää.Yhteisesti eri toimijoiden kesken on tunnistettu useita kymmeniä toimenpiteitä, varautumisen menettelyjä sekä keinoja. Yksi konkreettinen esimerkki varautumisesta on lumityösuunnitelmien laatiminen aiempaa huomattavasti tarkemmalle tasolle koko rataverkon osalta. ”Olemme tehneet järjestelmä- ja toimintatapakehitystä. Yhteistyössä laaditut suunnitelmat ovat aiempaa tarkempia ja niiden laatimiseen on panostettu huomattavasti enemmän. Olemme myös kehittäneet lumitilanteeseen liittyvää viestintää rautateiden operatiivisten toimijoiden kesken”, Järvenpää kertoo.Finrail Oy vastaa rautateiden liikenteenohjauksesta, liikennesuunnittelusta, kapasiteetinhallinnasta, käyttökeskustoiminta sekä matkustajainformaatiosta. Muita rautatietoimijoita on esimerkiksi infrasta ja kunnossapidosta vastaava Väylä ja sekä operaattorit kuten VR.   

Yhteistyön tiivistystä talvimerenkulun toimijoiden kesken

Itämeren talvet ovat hyvin vaihtelevia, jossa esimerkiksi jääpeitteen laajuus vaikuttaa laajasti talvimerenkulun toimintaan. TMFG-konserniin kuuluva meriliikenteen ohjauksesta vastaava VTS Finland varautuu talveen muun muassa yhteistyötä tiivistämällä eri merellisten toimijoiden kanssa. ”Talvimerenkulku ja siihen varautuminen on aina monien osapuolten, kuten satamien, varustamojen, rahtaajien, murtajien, luotsien jne., saumatonta yhteispeliä.  Päivitämmekin tällä hetkellä yhteistyössä Väyläviraston ja muiden talvimerenkulun toimijoiden kanssa talvimerenkulun yhteistyöohjeita, jolla varmennetaan myös tulevaan talvikauteen turvallinen meriliikenne”, kertoo operatiivinen johtaja Sari Talja. 

Lennonjohto järjestää sujuvan lentoliikenteen kaikissa keliolosuhteissa

Lennonvarmistuksen toimintamallit talven varalle on kirjattu käsikirjoihin ja ohjeistuksia käydään läpi ennen talvikauden alkua yhteistyötapaamisissa lentoasemilla. Lennonjohtajat tekevät lentoasemien kunnossapidon kanssa tiivistä yhteistyötä, jotta liikennöinti olisi sujuvaa kaikissa keliolosuhteissa.   ”Toimintamme poikkeaa monien muiden maiden tavoista johtaa lentoliikennettä ja aurauskalustoa talviolosuhteissa. Suomessa lentoasemia ei tarvitse sulkea lumenpoistoa varten, vaan lennonjohto järjestää lentoliikenteen siten, että kunnossapidon liukkaudentorjuntaan liittyvät toimenpiteet onnistuvat oikeaan aikaan”, kertoo ANS Finlandin Suomen Lennonjohtokeskuksen johtaja Karri Hannula. 

Reaaliaikainen liikennetieto nyt myös mobiilisti

Minkälainen on ajokeli? Onko häiriöitä, jotka vaikuttavat matkaan ja jotka tulisi huomioida? Talveen voi ja kannattaa varautua matkaajan jo etukäteen ennen matkalle lähtöä. Nämä monet muut liikenteeseen liittyvät asiat voi tarkistaa Liikennetilanne-palvelusta. Traffic Management Finland on julkaissut suositusta Liikennetilanne -palvelusta käyttäjien toivoman mobiilisovelluksen, jonka ansiosta eri liikennemuotojen liikennetilanteen reaaliaikainen seuraaminen muuttuu entistä yksinkertaisemmaksi. Tämä auttaa oman matkan suunnittelussa sekä edistää turvallista ja sujuvaa talviajan liikkumista. Liikennetilanne-sovelluksen voi ladata ilmaiseksi Play Storesta tai App Storesta. Liikennetilanne-palvelu löytyy myös verkosta osoitteesta https://liikennetilanne.tmfg.fiLisätietoja: yhteydenottopyynnöt viestintäpäällikkö Johanna Majamäki, 040-8431087, johanna.majamaki@tmfg.fi 

Seuraa Twitterissä TMFG:n eri liikennemuotojen tilejä

Traffic Management Finland Group• Twitter: @TrafficFinlandTieliikenne:• Twitter: @liikennePKS• Twitter: @liikennetilanne• Twitter: @FinlanditmRautatieiliikenne• Twitter: @Rataliikennekeskus• Twitter: @FinrailMeriliikenne• Twitter: @FinlandVtsLennonvarmistus• Twitter: @ANSFinland Liikenteenohjausyhtiö Traffic Management Finland Group (TMFG) tarjoaa liikenteenohjauksen ja –hallinnan palveluja lento-, rautatie-, tie- ja meriliikenteessä (tytäryhtiöt ANS Finland, VTS Finland, ITM Finland ja Finrail). TMFG:n edistykselliset palvelut parantavat liikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Samalla yhtiö tuottaa ja avaa liikenteeseen liittyvää tietoa luodakseen uusia palveluja, liiketoimintamahdollisuuksia, kasvualustoja ja ekosysteemejä.Toiminta sujuvoittaa kansalaisten liikkumista, elinkeinoelämän kuljetuksia ja tukee turvallisuusviranomaisten toimintaa. Yhtiö edistää myös ympäristöä säästävän liikenteen kehittymistä sekä Suomen kilpailukykyä ja hyvinvointia. www.tmfg.fi