Tienkäyttäjät edellistalvia tyytyväisempiä maanteiden talvihoitoon (Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa)

Vuosittaiseen tienkäyttäjätutkimuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun tienkäyttäjät olivat edellistalvia tyytyväisempiä maanteiden kuntoon. Palautetutkimuksessa sekä yksityisautoilijoiden että raskaan liikenteen tyytyväisyys oli parantunut merkittävästi.

Kulunut talvikausi oli perinteinen pakkastalvi ja siten sääolosuhteet olivat tienpitäjän kannalta suotuisat. Myös talvihoidon toimintalinjojen uudistustyön ja uudistetun urakoiden toimintamallin voidaan arvioida osaltaan vaikuttaneen positiiviseen kehitykseen.

Valtakunnallisessa samansisältöisten maanteiden hoitourakoiden vertailussa erityisesti kiitosta sai Iin urakka.  

YhteyshenkilöLiikennejohtaja Timo Mäkikyrö, puh. 0295 038 268, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Linkit

Tyytyväisyys maanteiden kuntoon talvikaudella.pdf

Väylävirasto: Maanteiden talvihoidosta kiitosta – katso, mistä löytyvät tyytyväisimmät tienkäyttäjät