Tieliikennetunneleiden pelastusharjoitukset Lohjalla tiistaina 1.9.2020 ja 8.9.2020 siirtävät liikenteen moottoritieltä kiertotielle

Lakisääteiset pelastusharjoitukset 1. ja 8. syyskuuta sulkevat Turun moottoritien (valtatie 1) Sammatin ja Karnaisten liittymien väliltä. Harjoituspaikkoina ovat Tervakorpi-Pitkämäki ja Orosmäki-Karnainen-Lehmihaka tunnelijaksot Muurlan ja Lohjan välisellä alueella. Liikenne Saukkolan liittymän ja Sammatin eritasoliittymän välillä ohjataan harjoituksen ajaksi vanhalle ykköstielle.

Turusta päin Helsingin suuntaan ajava liikenne ohjataan harjoituksen ajaksi Sammatin eritasoliittymästä (numero 20) kiertotielle. Turun suuntaan ajava liikenne puolestaan ohjataan Saukkolan liittymästä (25) vanhalle valtatielle 1 eli tielle 110. Lohjan suuntaan ajavat kuitenkin jatkavat moottoritiellä suoraan, siksi Turun suuntaan ajavilta toivotaan erityistä valppautta oikean liittymän valinnassa. Helsingistä päin Lohjalle voidaan kuitenkin koko ajan ajaa normaalisti. Harjoitus sulkee Turun moottoritien Sammatin ja Karnaisten (22) eritasoliittymien väliltä.

Harjoituksessa pelastus-, poliisi- ja liikenneviranomaiset harjoittelevat erilaisten tunneleissa mahdollisten onnettomuustilanteiden varalle pelastamista ja keskinäistä yhteistoimintaansa. Harjoitustilanteet pyritään tekemään mahdollisimman toden tuntuisiksi, niin harjoiteltavat pelastusreitit kuin onnettomuustilanteet. Siksi harjoitusalueen tiet suljetaan liikenteeltä molempiin suuntiin ja liikenne ohjataan kiertotielle. Suljettuna olevilta osuuksilta ohjaavat kiertotielle liikenteenohjaajat ja opastetaulut.

Harjoitukseen osallistuvat vaikutusalueiden pelastuslaitokset, sairaanhoitopiiri, poliisi, Väylävirasto, ITMF:n tieliikennekeskukset sekä alueelliset kunnossapitotoimijat. Harjoitus vaikuttaa myös alueen joukkoliikenteeseen.Median edustajilla on halutessaan mahdollisuus seurata 8. syyskuuta harjoitusta paikan päällä sopimalla tutustumiskäynnistä Tieyhtiö Ykköstien edustajan kanssa.

Kartasta löytyy tietoa pelastusharjoitusten aikaisista liikennejärjestelyistä.

 Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Leila Rantanen, Tieyhtiö Ykköstie Oy, p. 040 568 0585 (median osallistuminen)Projektipäällikkö Timo Sokka, Tieyhtiö Ykköstie Oy, p. 0400 418 581 (liikennejärjestelyt)Tieliikennekeskuspäällikkö Kari Tarkki, ITM Finland, p. 040 673 6450Projekti-insinööri Marja Wuori, Väylävirasto, p. 029 534 3834

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.