Tiedonvaihtoa tehostetaan autoihin ja ajokortteihin liittyvän rikollisuuden estämiseksi

Hallitus esittää eduskunnalle niin sanotun EUCARIS-sopimuksen hyväksymistä ja voimaansaattamista. Sopimus koskee eurooppalaista tietojärjestelmää, joka mahdollistaa keskusviranomaisten tiedonvaihdon ajoneuvoista ja ajo-oikeuksista.

Hallitus antoi lakiesityksensä 27. syyskuuta 2018.

Tietojenvaihtojärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että sopimusvaltioiden rekisterit ovat ajantasaisia ja luotettavia. Lisäksi tavoitteena on edistää ajo-oikeuksiin ja ajoneuvoihin liittyvän rikollisuuden torjuntaa ja tutkimista, sekä tehostaa sopimusvaltioiden hallintoa tarjoamalla tietoa nopeasti ja tehokkaasti.

– Sopimukseen liittyminen antaa paremmat työkalut ehkäistä väärinkäytöksiä, kun ajoneuvotiedot voidaan tarkastaa ulkomaisilta viranomaisilta rekisteröinnin yhteydessä. Tämä vaikeuttaa esimerkiksi varastettujen autojen liikkumista rajan yli, liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa.

Sopimus antaa myös ajokorttia myöntäville viranomaisille nykyistä tehokkaammat mahdollisuudet verrata ajokorttitietoja muiden maiden rekistereihin. Tiedot ulkomaisista ajo-oikeusrekistereistä voisivat tulevaisuudessa olla helpommin saatavilla myös ajo-oikeuksien valvontaan tien päällä.

Sopimuksen myötä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi saa oikeuden ottaa käyttöönsä kaikki EUCARIS-järjestelmän tarjoamat palvelut. Tiedonvaihtoa viranomaisten välillä voidaan tehostaa ja automatisoida, kun tietoja ei tarvitse enää erikseen lähettää eri valtioille.

Sopimus turvaa kansalaisten tietosuojaan ja -turvaan liittyvät oikeudet. Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön noudattaminen on edellytys sille, että sopimukseen voi liittyä.

Esitys tukee hallituksen digitalisaation kärkihanketta.

Lisätietoja:

yksikön johtaja Timo Kievari, LVM, p. 0400 593 706, @TimoKievarilainsäädäntöneuvos Kirsi Miettinen, LVM, p. 0400 719 629, @KMiettinen