Tavaraliikenteen toimivuus turvattava

Koronaviruspandemia vaikuttaa Euroopassa voimakkaasti tavaraliikenteen kulkuun. Rajojen sulkeminen on aiheuttanut viivästyksiä maantiekuljetuksissa. Keskuskauppakamarin johtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija Päivi Wood muistuttaa, että pitkät rekkajonot Euroopan sisärajoilla viivästyttävät rahtia ja aiheuttavat ammattikuljettajille vaikeat työolosuhteet.

”Tilanne on muuttunut nopeasti ja tulee muuttumaan jatkossakin. Henkilöliikenteen rajoituksista huolimatta on tärkeää, että tavaraliikenne saadaan sujumaan. Suomen talous on verkottunut globaalitalouteen ja häiriöt logistiikkaketjuissa tuntuvat heti viennissä ja tuonnissa. Nyt on oikea hetki karsia tarpeetonta byrokratiaa, joka ei ole olennaista viruksen leviämisen estämisessä tai hidastamisessa”, Wood sanoo.

Euroopan komission tavoitteena on pitää tavarankuljetukset liikkeellä Euroopassa myös poikkeuksellisina aikoina. Jäsenvaltioiden tulee nimetä merkitykselliset rajanylityspaikat ja taata näillä rajanylityspaikoilla ”vihreät kaistat” kaikille tavarankuljetuksille. Komissio on myös asettanut 15 minuutin enimmäisajan sisältäen raja- ja terveystarkastukset maaliikenteen rajanylityksille. Wood sanoo, että komission aloite on erittäin tervetullut auttamaan tavaraliikenteen sujuvuutta Euroopassa.

”Ammattikuljettajat tekevät arvokasta työtä sekä kotimaan että ulkomaanliikenteessä. On tärkeää, että ammattikuljettajille ei aseteta aiheettomia karanteeni- tai matkustusrajoitteita ja että heille taataan turvalliset työolosuhteet myös poikkeuksellisissa oloissa”, Wood sanoo.

Vihreillä rajaylityskaistoilla rajamuodollisuudet on kevennettävä minimiin. Asiakirjat on voitava toimittaa tai esittää sähköisesti. Woodin mukaan kuljettajille on annettava mahdollisuus pysyä ajoneuvossa tarkastusten ajan ja kuljettajilta ei tulisi vaatia muita asiakirjoja kuin henkilöllisyystodistus, ajokortti ja mahdollisesti todistus työnantajalta.  

Tavaroiden liikkuvuuden turvaamiseksi viranomaisten tulee mitoittaa rajoitukset tarkasti. Komissio kehottaa jäsenmaita keskeyttämään voimassa olevat rajoitukset, kuten ajokiellot viikonloppuisin tai öisin.

Euroopan komissio julkaisi eilen 23.3. suositukset tavaraliikenteen toimivuuden takaamiseksi unionin sisämarkkinoilla pandemian aikana. Eri EU-maiden tilannetta koronavirustoimien osalta voi seurata täältä.  

YhteyshenkilötPäivi WoodJohtava liikenne- ja elinkeinopoliittinen asiantuntija050 478 3990paivi.wood@chamber.fi