Suomi ottamassa kriittistä kantaa energiaverodirektiiviin, kansallinen kilpailukyky varmistettava

Eduskunnan suuren valiokunnan lausunto EU:n ilmastopakettiin kiinnittää huomiota Suomen kilpailukykyyn. Suomen juuri muodostetun kannan mukaan moottoribensiinin ja dieselöljyn verotusta ei tule EU-lainsäädännöllä yhdenmukaistaa. Kriittinen kanta energiaverodirektiivin uudistamiseen on kuljetus- ja logistiikka-alan kannalta tärkeä linjaus. Kilpailukykymme ei olisi kestänyt 26 sentin lisäveroa dieselin litrahintaan, SKAL sanoo.

Kuljetusyritysten edunvalvoja SKAL toi esiin FF55-paketin haasteita eduskuntakäsittelyn aikana ja laatimassaan ohjelmassa ”Liikenteen päästövähennyskeinoissa on huomioitava kuljetus- ja logistiikkakustannukset”. Syyskauden käsittelyn jälkeen Suuri valiokunta muodosti eilen Suomen kantoja tähän ilmastopakettiin. Valiokunnan lausunnon mukaan Suomi pitää kiinni mahdollisuudesta verottaa dieselöljyä bensiiniä alemmalla verokannalla ja säilyttää mahdollisuuden ammattidieseliin*.

– Meille on erittäin tärkeää, että suuri valiokunta pitää keskeisinä neuvottelutavoitteena sen varmistamista, että Suomi pitkien etäisyyksien maana voisi säilyttää ammattiliikenteessä dieselöljyn alennetun verotason ja ottaa käyttöön ammattidieselin. Näin turvataan kansallista kilpailukykyämme, sanoo SKALin puheenjohtaja Jani Ylälehto.

Ylälehto on tältä osin lausunnosta huojentunut, sillä mikäli moottoribensiinin ja dieselöljyn verotus yhdenmukaistettaisiin, vaikutukset kuljetusalalle olisivat dramaattiset. Kyse on satojen miljoonien eurojen kustannusvaikutuksista. SKAL on tuottanut vaikutuksista laskelmat, jotka on tuonut julkisuuteen jo aiemmin, ja jotka sisältyvät järjestön laatimaan ohjelmaan.

SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujalan mukaan Suomen tuleekin EU-käsittelyssä johdonmukaisesti vastustaa energiaverodirektiivin bensiinin ja dieselin verotasojen pakkoyhdistämistä.

– Linjaus on todella merkittävä. Koska verodirektiivit vaativat jäsenmaiden yksimielisen hyväksynnän, tarkoittaa eduskunnan kanta sitä, että energiaverodirektiivi ei voi edetä ehdotetulla tavalla EU-päätöksenteossa. Tällä kannalla taklataan riski 26 sentin dieselin veronnoususta, Kujala sanoo.

SKAL myös edellyttää, että Suomi EU-vaikuttamisessa noudattaa tarkasti eduskunnan määrittämää kantaa tässä asiassa.

– Kuljetusyrittäjät ovat juuri nyt perustellusti huolissaan korkeista polttoainehinnoista. Maailmanmarkkinahintaan emme pääse vaikuttamaan, mutta nämä SKALin ajamat linjaukset torjuvat uusia veronkiristyksiä dieselin hintaan. Alalle tällä on suuri merkitys pitkällä aikavälillä, Kujala sanoo.

Ylälehdon ja Kujalan mukaan myös kriittisyys sosiaalirahastoa kohtaan on myönteistä. Suomen kannoissa näkyy aiempaa enemmän tavoitteena pitää kiinni kansallisesta kilpailukyvystä:

– Lisäverojen kerääminen kansalliselta liikenteeltä päästökaupalla ja varojen jakaminen maihin, joissa ei ole pidetty huolta omista asioista, ei istu oikein kenenkään oikeustajuun, SKALin Ylälehto ja Kujala sanovat.  

Tutustu ohjelmaamme: 

Ilmastopaketin vaikutukset maanteiden tavaraliikenteelle huomioitava

Tiedotteemme 11.1.2021 EU:n ilmastopaketista: Liikenteen päästövähennyskeinoissa on huomioitava kuljetus- ja logistiikkakustannukset | SKAL ry

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 300 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry #ilmastopaketti #FF55

Lisätietoja:  Jani Ylälehto, puheenjohtaja, SKAL, jani.ylalehto@skal.fi, puhelin 0400 922 636Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL, anssi.kujala@skal.fi, puhelin 0400 567 925

*Ammattidiesel: nykyisessä EU:n energiaverodirektiivissä sallittu, kuorma-autoliikenteen käyttämä kevyemmin verotettu dieselpolttoaine. Kuljetusyritykset saavat tankkaamansa dieselin polttoaineverosta palautusta.