Suomessa voimaan poikkeuksia kuljettajan ajo- ja lepoaikasäädöksiin 27.3.2020 alkaen

Valtioneuvosto hyväksyi 26.3. asetuksen, jolla saatetaan Suomessa voimaan seuraavat määräaikaiset poikkeukset ajo- ja lepoaikasäädöksiin:

Päivittäisen, viikoittaisen ja kahden viikon jakson enimmäisajoajan saa ylittääVuorokautinen vähimmäislepoaika on 9 tuntiaViikkolevon vähimmäisaika on 24 tuntia ilman korvaavaa lepoaikaaTauon saa jaksottaa myös niin, että 30 minuutin tauko pidetään ensin ja 15 minuutin tauko sen jälkeen

Muutos käytännössä

Ajo- ja lepoaikojen 27.3.2020 voimaantuleva ja 25.4.2020 saakka voimassaoleva poikkeus tarkoittaa sitä, että Suomessa kaikissa ajo- ja lepoaika-asetuksen alaisissa kuljetuksissa kuljettajalla voi olla työtä ja ajoaikaa yhteensä 15 tuntia vuorokaudessa kaikkina viikon työpäivinä. Viikon aikana on oltava yksi 24 tunnin viikkolepo, eikä 45 tunnin viikkolepovaatimusta sovelleta poikkeuksen aikana.

Vuorokautista (15 tunnin aikana kertyvää) enimmäisajoaikaa ei poikkeuksen aikana rajoiteta, mutta 45 minuutin tauko tulee täyttyä aina 4,5 tunnin ajoaikaa kohden. Myöskään viikoittaisen ja kahden viikon jakson enimmäisajoaikaa ei poikkeuksen aikana rajoiteta.

Tauon 4,5 tunnin ajoaikaa kohden voi pitää poikkeuksen aikana joko järjestyksessä 15+30 minuuttia tai 30+15 minuuttia.

Poikkeus ja ajopiirturin käyttö

Mikäli kuljettaja hyödyntää näitä ajo- ja lepoaika-asetuksen poikkeuksia, tulee hänen käyttää ajopiirturia normaalisti. On huomattava, että ajopiirturi antaa edelleen kuljettajalle huomautuksia normaalien säädösten mukaisesti ja herjaa, mikäli kuljettaja poikkeaa normaaliolojen ajo- tai lepoaikamääräyksistä. Jotta kuljettaja pystyy seuraamaan poikkeussäädösten noudattamista, on kuljettajien hyvä pitää manuaalista kirjanpitoa ajo-, työ-, tauko- ja lepoajoistaan.

Liikenne- ja viestintäministeriön tiedote

Lisätietoja:Petri Murto, 09 478 999petri.murto@skal.fikorona@skal.fi

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 700 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi @SKALry