Suomessa voimaan poikkeuksia kuljettajan ajo- ja lepoaikasäädöksiin 17.1.2022 alkaen

Valtioneuvosto hyväksyi 13.1. asetuksen, jolla saatetaan Suomessa voimaan määräaikaisia poikkeuksia ajo- ja lepoaikasäädöksiin välillä 17.1.–15.2.2022. Poikkeuksen taustalla ovat pahentunut koronatautitilanne ja sen vaikutukset kuljettajien sairastavuuteen. SKAL on tuonut ajo- ja lepoaikapoikkeuksen tarvetta viranomaisten tietoon alkuvuoden aikana.

Poikkeukset ajo- ja lepoaikakoihin: 

1. Vuorokautinen ajoaika saa olla enintään 11 tuntia

2. Viikoittainen ajoaika saa olla enintään 60 tuntia

3. Kahden peräkkäisen viikon aikana kertynyt yhteenlaskettu ajoaika saa olla enintään 120 tuntia

4. Vuorokautisen lepoajan on oltava joka päivä vähintään 9 tuntia

5. Viikkolevon saa lyhentää vähintään 24 tuntiin joka toinen viikko ilman korvaavaa lepoaikaa

6. Viimeistään 5,5 tunnin ajon jälkeen on pidettävä 45 minuutin tauko, jonka saa jaksottaa myös niin, että 15 minuutin tauko pidetään ensin ja 30 minuutin tauko sen jälkeen;

7. Vähintään 45 tunnin viikkolevon voi kuljettajan valinnan mukaan pitää myös ajoneuvossa, jos siinä on asianmukaiset nukkumismahdollisuudet ja ajoneuvo on pysäköitynä.

Muutos käytännössäAjo- ja lepoaikojen 17.1.2022 voimaan tuleva ja 15.2.2022 saakka voimassa oleva poikkeus tarkoittaa sitä, että vuorokautinen, viikoittainen ja kahden viikon aikana kertyvä ajoaika saa olla normaalia pidempi. Vuorokautinen lepoaika voi olla aina vähintään 9 tunnin mittainen. Viikkolevon lyhennystä ei tarvitse normaalitapaan korvata. Pisin yhtämittainen ajoaika saa 4,5 tunnin asemesta olla 5,5 tuntia, jota kohden pidettävän 45 minuutin tauon voi pitää yhtämittaisena tai jakamalla järjestyksessä 15 min + 30 min.

On huomattava, että nämä poikkeukset ovat voimassa vain Suomessa. Mikäli kuljettaja hyödyntää poikkeuksia Suomessa ja ajaa sen jälkeen kuorma-autolla ulkomaille, on hyvä varautua selvittämään Suomen poikkeussäädösten tilannetta valvonnan yhteydessä ulkomailla.

Poikkeus ja ajopiirturin käyttöMikäli kuljettaja hyödyntää näitä ajo- ja lepoaika-asetuksen poikkeuksia, tulee hänen käyttää ajopiirturia normaalisti. Ajopiirturi antaa edelleen kuljettajalle huomautuksia normaalien säädösten mukaisesti ja herjaa, mikäli kuljettaja poikkeaa normaaliolojen ajo- tai lepoaikamääräyksistä. Jotta kuljettaja pystyy seuraamaan poikkeussäädösten noudattamista, on kuljettajien hyvä pitää manuaalista kirjanpitoa ajo-, työ-, tauko- ja lepoajoistaan.

Liikenne- ja viestintäministeriö muistuttaa, että väliaikaisten ajo- ja lepoaikapoikkeusten yhteydessä tulee huomioida kuljettajien työssäjaksaminen, eikä yleinen liikenneturvallisuus taikka kuljettajien työturvallisuus saa vaarantua.

Lisätietoa

Petri Murto, johtaja, SKAL, 09 478 999