Suomen Yrittäjille uusi hallitus

Suomen Yrittäjien valtuusto valitsi tänään kokouksessaan yrittäjäjärjestön hallituksen jäsenet.

Suomen Yrittäjien valtuusto valitsi hallitukseen Jukka Hurrilan (Satakunnan Yrittäjät ry), Perttu Kouvalaisen (Pohjois-Karjalan Yrittäjät ry), Ulrika Larpesin (Suomen Yrittäjänaiset ry), Jenni Parpalan (Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry), Asko Piiraisen (Koneyrittäjät ry), Nina Rasolan (Etelä-Savon Yrittäjät ry), Mika Uusi-Pietilän (Akateemiset Yrittäjät AKY ry) ja Janne Vuorisen (Pirkanmaan Yrittäjät ry).

Hallituksen puheenjohtajisto valittiin jo aiemmin: Liittokokous valitsi lokakuussa hallituksen puheenjohtajaksi Petri Salmisen Keski-Suomesta ja varapuheenjohtajiksi Jyrki Hakkaraisen Varsinais-Suomesta ja Anne Niemen Etelä-Pohjanmaalta.

Suomen Yrittäjien sääntömuutos tuli voimaan lokakuussa. Hallitus pieneni noin 40 yrittäjästä nykyiseen 11:een. Ylin päättävä taho liittokokous kokoontuu jatkossa kahden vuoden välein. Uutena aloitti laaja valtuusto, joka tekee järjestön suurimmat päätökset liittokokousten välillä. Se kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Lisätietoja:järjestöjohtaja Hanna Hietala, Suomen Yrittäjät, p. 041 544 9500, hanna.hietala @ yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2018 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 59 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.