Suomen tavoitteet huomioitiin hyvin EU:n ilmastopaketista saavutetussa sovussa liikenneneuvostossa

EU:n liikenneneuvosto hyväksyi 2.6.2022 yleisnäkemyksen kolmesta EU:n 55-valmiuspakettiin sisältyvästä lainsäädäntöehdotuksesta.

Suomea kokouksessa edustanut liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka on iloinen saavutetusta sovusta.

 – Aktiivinen, pitkäjänteinen EU-vaikuttaminen on Suomen etu. Tänään se on tuottanut tulosta. Otimme merkittäviä askeleita kohti kestävämpää liikkumista. Liikenneministerien käsittelyssä oli tänään kolme ehdotusta, jotka omalta osaltaan edistävät EU:n päästövähennystavoitteiden aivan konkreettista saavuttamista. Olemme koko valmistelun ajan pitäneet tärkeänä sitä, että Suomen erityispiirteet otettaisiin huomioon näissä asetuksissa, toteaa ministeri Harakka.

EU pyrkii vähentämään päästöjään vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta, ja 55-valmiuspaketin avulla tämä tavoite on tarkoitus saavuttaa.

Neuvostossa hyväksyttiin kolme 55-valmiuspaketin ehdotusta

Liikenneneuvosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan kompromissin nk. FuelEU Maritime -asetuksesta, jolla edellytetään aluksia siirtymään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön 2025 alkaen.

Suomelle tärkeää neuvotteluissa on ollut varmistaa riittävä kunnianhimo ja jäsenvaltioiden kilpailukyvyn huomiointi. Suomen ehdotus talvimerenkulun huomioimiseksi asetuksessa sisältyy nyt hyväksyttyyn tekstiin, vaikkakin määräaikaisena. Yhdessä samanmielisten maiden kanssa Suomi korosti neuvostossa sitä, että talvimerenkulun poikkeuksen tulisi olla pysyvä.

Liikenneneuvosto hyväksyi yksimielisesti myös neuvoston yleisnäkemyksen nk. AFIR-asetuksesta, jolla pyritään edistämään vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönottoa tie-, meri-ja lentoliikenteessä.

AFIR-asetus velvoittaa jäsenvaltioita varmistamaan muun muassa tieliikenteen sähkölatausinfrastruktuurin rakentumista. Jäsenvaltioiden tulisi esimerkiksi varmistaa, että TEN-T-ydinverkolle rakentuisi vuoden 2025 loppuun mennessä vähimmäistehovaatimukset täyttävää latausinfrastruktuuria 60 kilometrin välein. Suomelle on ollut tärkeää, että sitovat velvoitteet tieliikenteen sähkölataustavoitteille huomioisivat harvaan asutut vähäliikenteiset alueet, joilla välimatkat ovat pitkiä. Nämä näkökulmat on huomioitu neuvoston yleisnäkemyksessä.

Lisäksi liikenneneuvosto hyväksyi määräenemmistöllä puheenjohtajan kompromissin nk. ReFuel Aviation –asetuksesta, jolla pyritään lisäämään uusiutuvien lentopolttoaineiden käyttöä lentoliikenteessä. Suomelle tärkeät näkökulmat olivat pääosin mukana neuvoston yleisnäkemyksessä.

Mitä seuraavaksi?

Euroopan parlamentin täysistunto äänestää asetuksista syys-lokakuussa 2022. Kun parlamentin kanta on muodostettu, käynnistetään ns. trilogineuvottelut, joissa haetaan yhteistä näkemystä ehdotuksen lopullisesta sisällöstä jäsenmaiden, parlamentin ja komission välillä.

Osaan liikennettä koskevista 55-valmiuspaketin aloitteista haetaan yleisnäkemystä ympäristöneuvostossa 28.6.2022.

Lisätietoja:

ministerin erityisavustaja Johanna Juselius, p. 358 50 3727062, johanna.juselius@gov.fi

yksikönjohtaja Päivi Antikainen, p. 050 382 7101, paivi.antikainen@gov.fi

Muualla palvelussa:Tiedote 1.6.2022 Liikenneministerit käsittelevät EU:n ilmastopaketin ehdotuksia

Muualla verkossa:EU:n neuvosto: Liikenne-, televiestintä- ja energianeuvosto (liikenne), 2. kesäkuuta 2022Euroopan unionin neuvosto: Fit for 55 package: Council adopts its position on three texts relating to the transport sector (in English)YouTube: Ministeri Harakan tiedotustilaisuus EU:n ilmastopaketin liikennettä koskevista ehdotuksista 31.5.2022Valtioneuvoston hankeikkuna: Ministeri Harakan esitys tiedotustilaisuudessa 31.5.2022 – EU:n ilmastopaketti – miten neuvottelut ovat edenneet liikenteen ilmastoaloitteiden osalta?