Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n liittokokouksen julkilausuma: Tehdään 2020-luvusta tieverkon vuosikymmen

Suomi aikoo kasvattaa kuorma-autojen ja ajoneuvoyhdistelmien pituuksia sekä puoliperävaunuyhdistelmien kokonaismassoja. Tämä onnistuu vain nostamalla tieverkkomme 2020-luvulle. Tarvitsemme miljardin euron lisäyksen vuotuiseen rahoitukseen, josta koko yhteiskunta hyötyy ja liikenneturvallisuus paranee. 

Vuotuiseen tienhoitoon, korjausvelan poistoon ja uusiin tieinvestointeihin tulee osoittaa noin yhden miljardin euron lisäys, jotta 1960-luvun tarpeisiin pohjautuva tieverkkomme pystyy palvelemaan kuljetustarpeitamme turvallisesti ja tehokkaasti. 

Tällä vuosikymmenellä tieliikenteen vuotuinen verokertymä on kasvanut 1,7 miljardilla eurolla. Tieliikenteellä on oikeus vaatia, että tästä määrästä osoitetaan miljardin lisäpotti tiestön ylläpitoon ja kehittämiseen. Miljardi tulee jakaa kolmeen osaan: 300 miljoonan lisäys perustienpitoon sisältäen talvihoidon tason korottamisen, ja toiset 300 miljoonaa lisää väylien korjausvelan taittamiseen parlamentaarisen työryhmän suosituksen mukaisesti. Tieverkon kehitysinvestointeihin tulee osoittaa 400 miljoonaa euroa, jolla luodaan turvallista ja tehokasta runkoverkkoa Suomeen. Kuljetuskaluston pituuden kasvattamisen vuoksi tieinvestointeja tarvitaan myös välttämättömiin logistisiin ratkaisuihin, kuten yhdistelmien katkaisupaikkoihin ja risteysalueiden leventämiseen. 

Meidän on tehtävä 2020-luvusta tieverkon vuosikymmen tuntuvalla lisärahoituksella. Vain siten tieverkkomme pystyy palvelemaan tulevaisuuden tarpeita ja teemme liikenneturvallisuuden nollavisiosta totta!

Lisätietoja:

Teppo Mikkola, puheenjohtaja, SKAL, puhelin 0400 598 758Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, puhelin 040 506 0131