SKAL yhteistyökumppanijärjestöineen on esittänyt liikenne- viestintäministeriölle lievennyksiä ajo- ja lepoaikoihin koronatilanteen vuoksi

Tavara- ja henkilöliikenteen työmarkkina- ja elinkeinojärjestöt Autoliikenteen Työnantajaliitto ry, Linja-autoliitto ry, Logistiikkayritysten Liitto ry ja Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry ovat pyytäneet, että liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikenteen turvallisuusvirasto päättävät ns. ajo- ja lepoaika-asetuksen (N:o 561/2006) 14(2) artiklan mukaisen kansallisen poikkeuksen käyttöönottamisesta.

Kansallisen poikkeuksen käyttöönotto on tarpeen nykyisessä poikkeustilanteessa, jonka koronavirusepidemia/-pandemia (COVID-19) on aiheuttanut ja tulee laajemmin nopealla aikataululla aiheuttamaan, jotta yhteiskuntamme perustoimintojen toimi-vuus pystytään varmistamaan.

Järjestöt esittävät lievennyksiä enimmäisajoaikoihin, vuorokautiseen ja viikottaiseen lepoaikaan sekä taukojen jaksottamiseen. Esitetty poikkeus vastaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa jo voimaan tulleita ajo- ja lepoaika-asetuksen 14(2) artiklan poikkeuksia.

Lisätietoja:SKAL asiantuntijapalvelut, 09 478 999

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 700 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi @SKALry