SKAL jätelaista: Ympäristö hyötyisi valinnanvapauden säilymisestä asukasjätteen kuljetuksissa

Hallituksen esitys jätelaista on annettu eduskunnalle. Kiinteistön haltijalla säilyisi kunnan niin halutessa mahdollisuus järjestää jätteenkuljetus haluamallaan tavalla sekajätteissä sekä sako- ja umpikaivolietteissä. Sen sijaan biojätteille ja pakkausjätteille esitetään ainoana vaihtoehtona kunnan järjestämää jätteenkuljetusta. SKAL pitää tällaista kahtiajakoa ympäristön, yritysten ja kuntien kannalta tehokkuutta vähentävänä.

Tällä hetkellä yli puolet Suomen kunnista on valinnut jätteiden kuljetuksessa kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen, jolloin taloyhtiöt ovat voineet kilpailuttaa jätekuljetuksensa omien tarpeidensa mukaan. Pakkausjätteissä (lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset) lähes 70 prosenttia kunnista on toiminut näin. Lakiesitys kieltäisi tämän. Näistä kuljetuksista huolehtisivat kunnalliset jätehuoltoyhtiöt tai kunnan kilpailuttamat toimijat, kunnan tai asukkaiden toiveista riippumatta.

Yksityiset kuljetusyritykset ovat jo vuosien ajan panostaneet pakkausjätteiden keräilyyn. Ne ovat investoineet erikoiskalustoon ja optimoineet kuljetuksia tehokkaiksi. Mikäli lakiesityksen mukaisesti bio- ja pakkausjätteiden osalta tulisi noudattaa ainoastaan kunnan järjestämää jätteenkuljetusta, olisi seurauksena tehottomuuden lisääntyminen ympäristön kustannuksella. Tämä muutos olisi myös vakava loukkaus nykyisiä voimassa olevia sopimuksia ja yksityisten yritysten jätteenkeruujärjestelmiin tekemiä investointeja kohtaan.

SKAL esittää, että nykyinen kuljetusjärjestelmä säilytetään jätelaissa. Hallituksen esitykseen sisältyvä tehottomuus voidaan välttää korjaamalla lakiluonnosta eduskunnan valiokuntakäsittelyssä. Nykyinen malli on osoittautunut toimivaksi ja se pohjautuu asukasdemokratiaan ja valinnanvapauteen, jolle tulee antaa sille kuuluva arvo, kun toimintamallista eduskunnassa päätetään. Valinnanvapaudesta hyötyisivät asiakkaat, kunnat, yritykset ja ennen kaikkea ympäristö.

– Antakaa meidän kuljetusyritysten kilpailla vapaasti markkinoilla. Jos nykyisessä mallissa on kehitettävää, kehitetään sitä yhdessä ilman kuljetusjärjestelmän muutosta, sanoo SKAL Ympäristöyritykset ry:n puheenjohtaja Matti Tulla.

SKAL Ympäristöyritykset ry toimii ympäristöalan yritysten erikoisjärjestönä SKAL:ssa.

Lisätietoja:Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL, puhelin 040 502 8181Matti Tulla, puheenjohtaja, SKAL Ympäristöyritykset, puhelin 0400 655 692Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, puhelin 040 506 0131

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 400 kuljetusyritystä ympäri Suomea. SKAL:n jäsenenä on noin 250 pakkaavalla jäteautolla ja/tai lietekalustolla toimivaa yritystä sekä noin tuhat vaihtolavajätteen parissa työskentelevää yritystä. www.skal.fi; @SKALry