SKAL budjettiriiheen: Tiet kuntoon ja harmaa talous kuriin

Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä tieverkon perusväylänpitoon on varattu vain 710 miljoonaa euroa ensi vuodelle, mikä on alhaisin määrä viime vuosiin verrattuna. Rahoitustason leikkaukset johtavat sekä tieverkon korjausvelan että päästöjen kasvuun. SKAL on toistuvasti tuonut esiin, että hyväkuntoisella, hyvin suunnitellulla tieverkolla liikenne on sujuvaa, mikä vähentää merkittävästi raskaan liikenteen polttoaineen kulutusta ja päästöjä. SKAL esittää, että kesällä 2020 tehostettua päällystystyötä jatkettaisiin 4 000 tiekilometrin vuosivauhdilla.

Kuljetuskustannukset ovat nousseet lähes 10 prosenttia vuoden aikana, mikä heikentää kuljetusyritysten kykyä investoida vähäpäästöisempään kuljetuskalustoon tai käyttää kalliimpaa uusiutuvaa dieseliä. SKAL esittää, että budjettiriihessä tehdään viimein päätös hallitusohjelmaan sisältyvän ammattibiodieselin käyttöönotosta. Se alentaisi polttoainekustannuksia, vahvistaisi Suomen kilpailukykyä ja parantaisi kuljetusyritysten mahdollisuuksia tehdä päästövähennystoimien edellyttämiä investointeja.

-Maanteiden tavaraliikenne on mukana puolittamassa liikenteen päästöjä. Keinot tulee valita niin, ettei Suomen kilpailukyky heikkene. Kustannuksia kasvattavan päästökaupparatkaisun sijaan vaadimme tiestöä kuntoon. Jokainen hyväkuntoinen tiekilometri on ympäristöteko. Otetaan Ruotsista mallia liikenneverkkomme kehittämiseen, kehottaa toimitusjohtaja Iiro Lehtonen.

Harmaan talouden torjuntakeinoina SKAL esittää muuttokuljetusten ulottamista kotitalousvähennyksen piiriin, mikä loisi uusia työpaikkoja arviolta 1000–2000 ja lisäisi työvoiman liikkuvuutta. Poliisin määrärahat tulee säilyttää riittävällä tasolla erikoisosaamista vaativan raskaan liikenteen valvonnan varmistamiseksi.

Dieselöljyn polttoaineverotuotot valtiolle ovat nousseet 39 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Dieselöljyn kulutus vastaavana aikana on noussut vain neljä prosenttia. SKAL:n laskelmien mukaan diesel säilyy tavaraliikenteen pääasiallisena käyttövoimana vielä pitkään ajoneuvoteknisistä ja kuljetustaloudellisista syistä. On ympäristöystävällistä kuljettaa enemmän tavaraa kerralla isommissa yksiköissä.

*Lähde: Liikenneinfran rahoitus, Suomi vs Ruotsi vertailu 2018-2029, Taloustutkimus Oy, 2018.

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 400 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry

Lisätietoja:

Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, SKAL, puhelin 040 502 8181Ari Herrala, edunvalvontajohtaja, SKAL, puhelin 050 368 4248Petri Murto, johtaja, SKAL, puhelin 040 762 2140

ViestintäHeini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, puhelin 040 506 0131