Sipooseen avataan alueen ensimmäinen kaasutankkausasema – palvelee erityisesti alueen logistiikkakeskittymää

Energiayhtiö Gasum laajentaa kaasutankkausasemaverkostoaan Sipooseen. Alueen ensimmäinen asema avautuu Bastukärrin logistiikka-alueelle, jossa se tulee tarjoamaan sekä nesteytettyä että paineistettua kaasua niin raskaan liikenteen kuin kevyen kuljetuskaluston ja henkilöautoilijoiden tarpeisiin. Asema avautuu tänään, 1. kesäkuuta 2022 osoitteeseen Keuksuontie 4, Sipoo.

Bastukärrin logistiikka-alueelle avautuva kaasutankkausasema parantaa erityisesti alueen kuljetustoimijoiden ja raskaan liikenteen mahdollisuuksia vähentää sekä päästöjään että polttoainekustannuksiaan kaasun avulla. Asema sijaitsee välittömästi Bastukärrin alueen sisäänajon yhteydessä Keravantien ja Keuksuontien risteyksessä. Alue on yksi Suomen suurimmista logistiikkakeskittymistä ja sen läpi kulkee viikoittain tuhansia raskaan liikenteen ajoneuvoyhdistelmiä. Uuden aseman myötä yhä useammalla Suomen päivittäistavarakaupan logistiikkaa palvelevalla kuljetusyrityksellä on mahdollisuus siirtyä käyttämään liikennekaasua ajoissaan.

”Uuden aseman avaaminen Bastukärrin keskeiselle logistiikka-alueelle on luonnollista jatkumoa sille, että kaasun edut tunnistetaan logistiikkatoimijoiden joukossa yhä laajemmin. Mahdollistamme yhä useamman yrityksen siirtymisen kaasukäyttöisiin ajoneuvoihin ja tarkastelemme jatkuvasti mahdollisia sijaintikohteita uusille tankkausasemille. Varmistamalla asemien vaivattoman sijainnin asiakkaillemme teemme siirtymisestä puhtaampaan logistiikkaan entistäkin helpompaa”, sanoo Gasumin Suomen liikenneyksikön maajohtaja Olli Paasio.

Kaasulla kohti pienempiä kuljetuspäästöjä

Bastukärrin logistiikka-alueen yksi suurimmista toimijoista on S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavarakaupan kuljetuksista vastaava Inex Partners Oy. Yhtiön Bastukärrissä sijaitsevat logistiikkakeskukset ovat osa koko Suomen kattavaa verkostoa, jonka kautta tuotteet toimitetaan S-ryhmän myymälöihin. Vuorokauden aikana logistiikkakeskuksissa käy noin 1 000 eri kokoista ajoneuvoa.

Inexin tavoitteena on vähentää kuljetuspäästöjään 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi yhtenä toimenpiteenä kuljetuksissa lisätään vaihtoehtoisten ja uusiutuvien polttoaineiden, kuten biokaasun määrää. Kierrätysjakeista valmistettu biokaasu myös vahvistaa yhtiön roolia kiertotaloustoimijana ja yhtenä S-ryhmän kiertotalouden mahdollistajana.

”S-ryhmän vastuullisuusohjelman kautta olemme sitoutuneet Suomen kunnianhimoisimpiin päästötavoitteisiin. Bastukärrin kaasutankkausasema tulee olemaan tärkeässä roolissa näiden tavoitteiden saavuttamisessa. Oivallisen sijainnin myötä pystymme hyödyntämään S-ryhmän kuljetuksissa entistä enemmän ympäristöystävällistä biokaasua. Hyödyt ovat merkittävät, sillä laskemme samalla sekä Suomen tieliikenteen päästöjä että kauppojen hyllyille päätyvien tuotteiden kokonaishiilijalanjälkeä ”, kertoo Inexin Kuljetuksista vastaava tuotantojohtaja Jouni Jaakola.

Kuljetusyhtiöt ovat avainasemassa Suomen tieliikennepäästöjen leikkaamisessa ajomatkojen ollessa huomattavasti pidempiä ja päästöjen moninkertaisesti suurempia henkilöautoihin verrattuna. Jopa yli 95 prosenttia Gasumin myymästä liikennekaasusta kaikille ajoneuvosegmenteille on biokaasua, jonka koko elinkaaren aikaiset päästöt ovat jopa 90 prosenttia pienemmät verrattuna perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin.

Kaasutankkausasema sijaitsee osoitteessa Keuksuontie 4, Sipoo. Ajantasaiset tiedot tankkausasemistamme löytyy Driver App:stä ja verkkosivujemme tankkausasemakartalta

Lisätietoja:Olli Paasio, Suomen liikenneyksikön maajohtaja, Gasumpuh. +358 50 392 6477, olli.paasio@gasum.com