SDP:n Kymäläinen vaatii selvitystä asfaltin uusiokäytön määrästä – syy teiden huonoon kuntoon?

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.) on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen koskien asfaltin uusiokäytön määrää Suomessa. Kysymyksessään Kymäläinen vaatii selvitystä siitä, kuinka paljon vanhaa jyrsittyä asfalttia uusiokäytetään uudenveroisena. Kymäläinen haluaa myös selvityksen uusiokäytön vaikutuksista päällysteen kestoon.

Kymäläinen kantaa erityistä huolta Suomen rapautuvasta tiestöstä. – Olen saanut kansalaisilta paljon palautetta teiden kunnosta. Olen myös itse kiinnittänyt huomiota siihen, miten juuri päällystetyt tiet voivat olla jo muutaman vuoden päästä huonossa kunnossa, Kymäläinen toteaa.

Suomessa asfalttialalla toimii vain muutama pörssiyhtiö, jotka käytännössä vastaavat koko Suomen teiden päällystämisestä. Kymäläisen tietojen mukaan nämä toimijat uusiokäyttävät vanhaa asfalttia erittäin suurelta osin uutta asfalttimassaa sekoittaessaan. Tämä on toimijoille edullista, mutta ei palvele lopulta veronmaksajien ja tienkäyttäjien etuja. Sitä perustellaan pitkälti ympäristösyin, mutta ei ole myöskään ympäristön kannalta kestävää, jos asfaltin käyttöikä on vuosia lyhyempi.

Mikäli vanhaa, murskattua ja käytettyä asfalttia käytetään liian suuressa määrin, uuden asfaltin käyttöikä lyhenee merkittävästi. Kymäläisen tietojen mukaan on yleistä, että uudesta asfalttimassasta valtaosa on uusiokäytettyä vanhaa asfalttia. Tällöin uudelta näyttävä asfaltti kuluu loppuun lyhyessä ajassa.

– Saamieni yhteydenottojen valossa vaadin, että nyt täytyy selvittää, miten asfalttialalla toimitaan vanhan asfaltin käytössä, Kymäläinen painottaa. Lisäksi hänen mukaansa on syytä selvittää, sääteleekö Suomen laki asfaltin koostumusta jollain tavalla ja valvooko sen laatua kukaan. Kymäläinen haluaa selvityksen siitä, miten veronmaksajien rahat käytetään ja palveleeko nykyinen käytäntö todella kansalaisten etuja parhaalla mahdollisella tavalla.

Yhteyshenkilö:Suna KymäläinenKansanedustaja050 512 0526