Sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukiohjelmia ehdotetaan pidennettäviksi – lausuntoja pyydetään 7.8. mennessä

Vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta annettua lakia eli niin kutsuttua hankinta-ja muuntotukilakia ehdotetaan muutettavaksi. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan lain soveltamisen jatkamista sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti- ja kuorma-autojen hankintatukiin nykyistä pidemmälle. Lain soveltamista paketti- ja kuorma-autojen hankintatukiin jatkettaisiin vuoden 2024 loppuun asti. Tällä hetkellä lakia sovelletaan pakettiautojen hankintatukeen, jota haetaan viimeistään 31.12.2022 ja kuorma-autojen hankintatukeen, jota haetaan viimeistään 31.3.2023. Lisäksi lain voimassaoloaikaa pidennettäisiin 31.12.2026 asti.

Tavoitteena on mahdollistaa sähkö- ja kaasukäyttöisten paketti-ja kuorma-autojen hankintatukien hakeminen tehtyjen määrärahapäätösten mukaisesti vuoden 2024 loppuun saakka. Tavoitteena on uudistaa ajoneuvokantaa nykyistä vähäpäästöisemmäksi, mikä pienentää liikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Lisärahoitusta paketti- ja kuorma-autojen hankintatukiin

Varautumisen ministerityöryhmä linjasi huhtikuussa vihreän siirtymän kokonaispaketista vuosille 2022 ja 2023. Osana pakettia osoitettiin rahoitusta fossiilittoman liikenteen tiekartan toimiin. Ministerityöryhmän päätöksen mukaan pakettiautojen hankintatukeen varataan yhteensä 4,5 miljoonaa euroa ja kuorma-autojen hankintatukeen yhteensä 4 miljoonaa euroa lisärahoitusta vuosina 2022–2023. Eduskunta hyväksyi määrärahapäätökset kuluvan kalenterivuoden osalta osana vuoden 2022 toista lisätalousarviota.

Mitä seuraavaksi?

Esitysluonnoksen lausuntoaika päättyy 7.8.2022. Lausuntoja voivat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset osoitteessa www.lausuntopalvelu.fi. Lausuntokierroksen jälkeen valmistelu jatkuu virkamiestyönä.

Esitys on tarkoitus käsitellä vuoden 2023 talousarvioesitykseen yhteydessä syksyllä. Lain olisi tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.12.2022.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Emmi Simonen, p. 050 300 6148, emmi.simonen@gov.fi (15.7.-4.8.)

ylitarkastaja Pinja Oksanen, p. 046 921 2693, pinja.oksanen@gov.fi (4.8.-7.8.)