Raskaan liikenteen määrä pääteillä väheni selvästi toukokuussa

Väyläviraston ylläpitämän tilaston mukaan raskaiden ajoneuvojen määrä pääteillä väheni toukokuussa 2020 verrattuna toukokuuhun 2019 yhteensä 10,9 %.

Viimeisen 12 kk ajan raskaiden ajoneuvojen liikennemäärät ovat olleet 3,7 % alemmat kuin sitä edeltävällä 12 kk jaksolla. Vuoden alun aikana 2020 raskaan liikenteen määrä oli 6,3 % alempi kuin alkuvuonna 2019.

Väyläviraston ylläpitämät tiedot maakuntatasolla.

Lisätietoja: SKAL asiantuntijapalvelut, p. 09 478 999

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 700 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi @SKALry