Puoliväli- ja kehysriihen linjaukset liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla

Hallitus päätti 29. huhtikuuta vaalikauden lopun linjauksista ja vuosien 2022-2025 julkisen talouden suunnitelmasta. Hallitus päätti nostaa kehystasoa ja uudelleen kohdentaa menoja.

Perusväylänpidon määrärahoihin hallitus tulee esittämään 50 miljoonan euron aikaistusta vuodelta 2022 vuodelle 2021 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä. Liikenne 12 -ohjelman mukaisesti perusväylänpidon rahoituksen kohdentamisessa priorisoidaan elinkeinoelämälle keskeisiä reittejä ja turvataan työssäkäynnin tarpeet koko verkolla.

Hallitus on sopinut kehysriihessä 370 miljoonan euron säästötoimista vuodesta 2023 eteenpäin julkisen talouden kehyksissä. Säästöt on jaettu ministeriöittäin ja liikenne- ja viestintäministeriön osuus on 110 miljoonaa euroa. Säästön lopullinen kohdennus ratkaistaan ensi kevään kehysriihessä. Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee kohdennuksen huomioiden hallinnonalan kehittämistarpeet. Liikenne- ja viestintäministeriön pääluokan määrärahataso on keskimäärin noin 3,3 miljardia euroa kehyskaudella 2022-2025.

– Tällä hallituskaudella olemme satsanneet valtavasti perusväylänpitoon sekä uusiin liikennehankkeisiin. Oikea-aikainen ja määrätietoinen elvytys on auttanut Suomea pandemian yli. Seuraavaksi on varauduttava kasvuvaiheen suhdannepolitiikkaan. Työ liikennejärjestelmän tehostamiseksi ja kehittämiseksi jatkuu ja olen iloinen, että Liikenne 12 -työssä olemme löytäneet yhteisen tahdon siihen, sanoo ministeri Timo Harakka.

Eduskunta käsittelee kevään aikana selonteon vuosien 2021-2032 valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, joka on valmisteltu parlamentaarisessa yhteistyössä.

Tietoturvaa ja tietosuojaa parannetaan

Hallituksen puoliväliarviointiin tehtiin kirjaus tietoturvan ja tietosuojan parantamisesta. Valtioneuvosto sitoutuu edistämään tietoturvan ja tietosuojan parantamista yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Myöhemmin keväällä 2021 hyväksytään kaksi valtioneuvoston periaatepäätöstä tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla sekä kyberturvallisuuden kehittämisohjelmaksi.

– On tärkeää, että hallituksena sitouduimme kehysriihessä edistämään tietoturvan ja tietosuojan parantamista. Yhteiskunnan keskeiset palvelut, kuten sähkön ja juomaveden jakelu sekä terveydenhuollon palvelut, tarvitsevat turvattuja yhteyksiä ja tietojärjestelmiä toimiakseen. Yhteiskunnalle kyberturvallisuus on digiajan välttämättömyys, toteaa ministeri Harakka.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta valmistumassa

Hallitus teki myös ilmastotoimien puolivälitarkastelun. Ilmastotyö on edennyt ajallaan ja matka hiilineutraaliustavoitteeseen on lyhentynyt merkittävästi.

– Fossiilittoman liikenteen tiekartan valmistelu on loppumetreillä. Keväällä valtioneuvoston on tarkoitus tehdä periaatepäätökset sekä kotimaan liikenteen, meri- ja sisävesiliikenteen että lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä, toteaa ministeri Harakka.

Hallitus on sitoutunut päättämään tarvittavat lisätoimet, jotta hiilineutraalius 2035 toteutuu. 

Lisätietoja:erityisavustaja Tino Aalto, p. 050 436 9188 (kyberturvallisuus)erityisavustaja Ilkka Hamunen, p. 050 478 1027 (liikenne)erityisavustaja Johanna Juselius, p.  0295 342 141 (ilmastotoimet)Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Susanna Niinivaaran kautta, p. 0400 816 187, susanna.niinivaara@lvm.fi

Muualla verkossa:Valtioneuvoston viestintäosaston ja valtiovarainministeriön tiedote 29.4.2021: Hallitus päätti vaalikauden lopun linjauksista ja vuosien 2022–2025 julkisen talouden suunnitelmasta