Postin Rahtipalveluille Suomen suurin biokaasukäyttöinen raskaan liikenteen rekkakalusto – kymmenen uutta biokaasurekkaa käyttöön ympäri Suomea tänä vuonna

Postin Rahtipalvelut sai merkittävää täydennystä kaasukäyttöiseen rekka-autokalustoonsa, kun ensimmäiset nesteytetyllä biokaasulla kulkevat LBG-rekka-autot (Liquefied Biogas) vastaanotettiin Vantaan rahtiterminaalissa. Nesteytetty biokaasu vähentää polttoaineen elinkaaren aikaisia päästöjä jopa 90 prosenttia.

Investointi on osa Postin tavoitetta päästä omien päästöjensä osalta nollaan vuoteen 2030 mennessä eli kymmenen vuoden aikana.

Nesteytetty kaasu on raskaassa liikenteessä jo yleisesti käytössä, mutta nesteytetty biokaasu on vielä harvinainen. Rahtipalveluiden LBG-rekkakalustosta tuleekin nyt Suomen suurin yhdellä toimijalla käytössä oleva nesteytetyllä biokaasulla liikkuva kalusto.

Kymmenen auton LBG-rekkakalusto saadaan käyttöön vaiheittain vuoden loppuun mennessä ja autoja käytetään Rahtipalveluiden runkoliikenteessä ympäri Suomea. Kaasukäyttöinen kalusto tulee sisältämään kaikkiaan 16 ajoneuvoa, joihin uusien LBG-autojen lisäksi kuuluvat aiemmin hankitut nesteytetyllä maakaasulla kulkevat kuusi LNG-autoa (Liquefied Natural Gas).

10 rekan LBG-kalusto vähentää yhteensä hiilidioksidipäästöjä 1620 tonnia, mikä tarkoittaa lähes 8,6 miljoonan kilometrin ajoa henkilöautolla. Matka vastaa 215 kierrosta maapallon ympäri. Myös LNG vähentää polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä yli 20 prosenttia fossiiliseen dieseliin verrattuna.

”Alan edelläkävijänä meillä on tärkeä rooli energiatehokkaiden ja kestävien kuljetusratkaisujen kehittäjänä sekä käyttöönottajana. Olemme jo pitkään tehneet kehitystyötä rahtikuljetuksista syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Kaasukäyttöisen kaluston ja vaihtoehtoisten polttoaineiden lisäsi vaikutamme ympäristöömme tavoitteellisella reittisuunnittelulla, joka kehittyy nopeasti uuden teknologian ja toimintatapojen muutosten ansiosta. Vähennämme ympäristövaikutuksia myös ajotavan aktiivisella seurannalla ja palvelulupausten muutoksilla”, listaa Rahtipalveluiden johtaja Antti Wikström.

Uusi LBG-kalusto on varustettu HCT-lisävarusteilla (High Capacity Transport). Toisin sanoen LBG-rekka-autosta voidaan esimerkiksi dollyjen ja B-linkkien avulla rakentaa 68 000 tonnia painavia jättirekkoja. Yhdessä HCT:ssä on noin 30 % enemmän kuljetuskapasiteettia tavalliseen ajoneuvoyhdistelmään verrattuna.

”Kuljetamme saman tavaramäärän neljän normaalin yhdistelmän sijaan kolmella HCT-yhdistelmällä, jolloin saamme merkittäviä vähennyksiä ajokilometreihin ja sitä kautta päästöihin”, Wikström jatkaa.

Taloudellisella ja ympäristöä huomioivalla ajotavalla voidaan vähentää polttoaineen kulutusta noin 10-15 prosenttia. Rahtipalveluiden kaikissa omissa jakelu- ja kuljetusautoissa Suomessa ovat ajotavanseurantalaitteet, joiden avulla kuljettaja näkee oman ajotavan vaikutukset polttoaineen kulutukseen ja sitä kautta päästöjen pienenemiseen.

”Matka päästöttömyyteen syntyy pienistä puroista, joista iso osa on kuljetusyritysten omissa käsissä. Palvelutarjoama, investoinnit optimaaliseen ja vihreään kalustoon sekä jatkuva toiminnan tehostaminen näkyvät ympäristövaikutusten lisäksi myös liiketoiminnan kannattavuutena. Vaikka matka on pitkä, niin näen paljon ympäristön hyväksi tehtävää konkretiaa.”

Puhtaasti Gasumin biokaasulla

Uuden LBG-kaluston käyttö on suunniteltu siten, että kaasutankkausasemat löytyvät kätevästi reitin tai terminaalin läheisyydestä.

”Posti on kuljettamisen suunnannäyttäjä valitsemalla uusiutuvan biokaasun runkoliikenteen polttoaineeksi. Pilotoinneista siirrytään nyt laajasti käyttämään toimiviksi havaittuja vähäpäästöisiä polttoaineratkaisuja. Biokaasun liikennekäyttö on tehokas keino torjua ilmastonmuutosta ja vähentää polttoaineen elinkaarenaikaisia kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia. Myös nesteytetty maakaasu (LNG) on biokaasun rinnalla mukana ratkaisupaletissa, kun halutaan leikata logistiikan päästöjä”, sanoo Gasumin raskaan liikenteen myyntipäällikkö Juha-Matti Koskinen.

Rahtipalveluiden raskaan liikenteen kalustoinvestoinnit ovat osa Postin laajempaa ympäristöohjelmaa, jonka tavoitteena on päästä omista päästöistä kokonaan eroon. Keväällä Posti kertoi siirtyvänsä käyttämään uusiutuvaa dieseliä verkkokaupan pakettikuljetuksissaan. Postilla on myös laaja joukko muuta puhtaammin kulkevaa kalustoa, kuten bioetanolia, biokaasua, sähköä ja uusiutuvaa dieseliä käyttäviä ajoneuvoja. Postinjakelussa jo 38 prosenttia kotitalouksista tavoitetaan sähköllä, esimerkiksi sähköpyörillä, sähköskoottereilla, sähköisillä jakelukärryillä tai sähköautoilla.

Kuvia LBG-rekka-autoista

Lisätietoja:Antti Wikström, johtaja, Rahtipalvelut, Posti Oyjp. 040 528 5612, antti.wikstrom@posti.comJuha-Matti Koskinen, myyntipäällikkö, raskas liikenne, Gasum Oyp. 040 768 7188, juha-matti.koskinen@gasum.com

Posti on Suomen johtava posti- ja logistiikka-alan palveluyritys. Ydinliiketoimintaamme kuuluvat postipalvelut, paketit, rahti ja logistiikkaratkaisut. Meillä on maan kattavin palveluverkosto ja käymme arkipäivisin noin kolmen miljoonan kotitalouden ja yrityksen luona. Toimimme kahdeksassa maassa. Liikevaihtomme vuonna 2019 oli lähes 1,6 miljardia euroa ja työntekijöitä meillä on noin 21 000. www.posti.com.