Polttoainetuki valtioneuvostosta – eduskunnalle jäi korjattavaa

Hallitus päätti istunnossaan 2.6. antaa eduskunnalle esityksen kuljetusalan polttoainetuesta. Tuki tulee tarpeeseen energian voimakkaasta hinnannoususta kärsivälle alalle, mutta sen määrä on jäämässä huomattavasti alle hallituksen aiemmin linjaaman 75 miljoonan euron. Nyt esitetyllä 5 prosentin tukitasolla polttoainetukea tulee jaettavaksi noin 30 miljoonaa euroa. Myönteistä on se, että tuki on lausuntopalautteen perusteella muutettu koskemaan myös ammattimaista pakettiautoliikennettä ja sen jakamista pyritään kiirehtimään.

SKAL on esittänyt maaliskuun alussa keinoja kuljetus- ja logistiikka-alan poikkeuksellisesta kustannusnoususta johtuvien haittojen torjumiseen. SKALin esityksistä jakeluvelvoitteen alentaminen ja kuljetusalan polttoainetuki ovat nyt realisoituneet hallituksen antamiksi lakiesityksiksi, jotka ovat eduskunnassa käsittelyssä.

SKAL Kuljetusbarometrin mukaan raskaan liikenteen käyttämän dieselin jyrkkä hinnannousu on heikentänyt merkittävästi kuljetusyritysten taloutta, vaikeuttanut investointeja ja häirinnyt vakavasti alan toimintavarmuutta. Päätös määräaikaisesta kustannustuesta on SKALin mukaan hallitukselta välttämätön toimi, mutta sisältää nyt luvatun vastaisia linjauksia.

– Toimeenpanoa on kiirehditty ministeriössä ja nyt lausunnolla oleva lakiluonnos on edennyt nopeasti. Esitetyssä tuessa on hyviä elementtejä, mutta parantamista on lain keskeisissä yksityiskohdissa. Ehdottomasti suurin ongelma on tuen määrän huomattava alimitoitus suhteessa hallituksen linjaamaan 75 miljoonaan euroon, kuvaa toimitusjohtaja Anssi Kujala. 

Tuen määrä laskettaisiin dieselostojen arvonlisäverottomasta määrästä helmi-, maalis- ja huhtikuun aikana ja sen määrä olisi 5 prosenttia kyseisen ajanjakson polttoaineostoista.

– Tällä tukiosuudella polttoainetuen kokonaismäärä tulee jäämään vain noin 30 miljoonaan euroon, mikä ei vastaa hallituksen tahtotilaa tuen määrästä. Se ei myöskään vastaa yrityksien tarpeita. Eduskunnan on käsittelyssään muutettava lakia vastaamaan alalle luvattua tukea, Kujala sanoo.

Polttoainekustannusten osuus kuorma- ja pakettiautoliikenteessä oli helmikuussa keskimäärin noin 29 prosenttia ja perävaunuyhdistelmillä 34 prosenttia (Tilastokeskus). Dieselöljyn ennennäkemätön hinnannousu on iskenyt rajusti maanteiden tavaraliikenteeseen, jossa yritystoiminnan kokonaiskustannusten nousu on tällä hetkellä jo 15 prosenttia vuodessa, kun dieselin hinta on noussut 50% viimeisimmän vuoden aikana. Nyt esitettävä tuki on tarpeen, jotta kuljetusalan toimivuus ja Suomen huoltovarmuus voidaan turvata poikkeuksellisessa tilanteessa.

Tuki koskee myös pakettiautoja

Polttoainetukea voisi hallituksen esitysluonnoksen mukaan hakea vuoden 2022 helmi-huhtikuun aikana tankatusta dieselpolttoaineesta. Tuki koskisi niin ammattimaista kuorma- kuin pakettiautoliikennettäkin.

Hallituksen esityksen mukaan polttoainetukea myönnettäisiin kuljetusalalla toimivalle yritykselle, jolla on voimassa oleva liikennelupa tai joka on kevyellä kalustolla rekisteröitynyt tavaraliikenteen harjoittajaksi, ja jolla on hallinnassaan kuljetustoiminnassa tarvittava ammattikäyttöön rekisteröity ajoneuvo. SKAL pitää tärkeänä, että tuki on lausuntokierroksen jälkeen osoitettu koskemaan myös ammattimaista pakettiautoliikennettä. Positiivista on myös se, että myönnettävän tuen vähimmäismäärä alennettiin SKALin esityksen mukaan 250 euroon.

Eduskunnan korjattava vielä lakia

SKAL edellyttää, että polttoainetukeen käytetään hallituksen linjaama 75 miljoonaa euroa kokonaisuudessaan. Tuen piiriin kuuluvat kuljetusyritysten polttoaineostot kolmen kuukauden tukikaudelta ovat noin 650 miljoonaa euroa. Viiden prosentin tukitasolla tukea tulee jaettavaksi ainoastaan noin 30 miljoonaa euroa. Logistiikka-alan edunvalvoja SKAL ei hyväksy sitä, että tuen alimitoittamisella alitetaan se taso, johon hallitus päätöstä tehdessään sitoutui.

SKALin aiemmin tekemät kuusi muutosehdotusta lausunnoilla olleeseen versioon

Myös yritys, joka on rekisteröitynyt Liikenne- ja viestintävirastoon tavaraliikenteen harjoittajaksi (pakettiautolla tavaraliikennettä harjoittavat), voisi hakemuksesta saada polttoainetukea. Tämä toteutuu nyt esityksessä.   Toimialaluokitusrajaus tulee poistaa myöntämisen edellytyksistä. Tämä toteutuu nyt esityksessä.  Tuen määrä tulee nostaa 5 prosentista 11,5 prosenttiin helmi-, maalis- ja huhtikuun arvonlisäverottomista dieselostoista. Tämä ei ole toteutumassa. Eduskunnan muutettava lakiesitystä.  Alin palautettava määrä tulee muuttaa esitetyn 500 euron sijaan 250 euroksi. Tämä toteutuu nyt esityksessä.   Tuen hakemista tulee aikaistaa esitetystä marraskuusta aikaisemmaksi. Tämä toteutuu nyt osin esityksessä. Varmistettava tuen nopea jakaminen.   Lakiluonnoksen 4 §:ssä mainittujen tuen saamista rajaavien ehtojen täsmentäminen siten, että yrityksen verovelkoja, ulosotossa olevia maksamattomia veroja tai yrityssaneerauksessa olemista tarkastellaan 30.4.2022 tilanteen mukaisena. Tämä ei ole toteutumassa. Eduskunnan muutettava lakiesitystä. 

 

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry on maanteiden tavaraliikenteen ja logistisia palveluja tarjoavien yritysten edunvalvontajärjestö. Järjestön jäsenistöön kuuluu noin 4 300 kuljetusyritystä ympäri Suomea. www.skal.fi; @SKALry

*Laki liikenteen palveluista (24.5.2017/320) 16 §

 

Lisätietoja:Anssi Kujala, toimitusjohtaja, SKAL, anssi.kujala@skal.fi, puhelin 0400 567 925   Petri Murto, johtaja, SKAL, petri.murto@skal.fi, puhelin 040 7622140Ari Herrala, edunvalvontajohtaja, SKAL, ari.herrala@skal.fi, puhelin 050 368 4248Heini Polamo, viestintäpäällikkö, SKAL, heini.polamo@skal.fi, 040 5060 131