Polttoaineiden hintavertailu helpottuu – eri käyttövoiminen kustannukset keskenään vertailukelpoiseen muotoon

Viime vuosina vaihtoehtoisilla käyttövoimilla, kuten sähköllä ja kaasulla, kulkevat ajoneuvot ovat kasvattaneet suosiotaan. Samaan aikaan eri käyttövoimilla kulkevien autojen ajokustannusten vertailu on ollut kuluttajalle haastavaa. EU:n laajuisesti määritelty vertailuhinta helpottaa eri käyttövoiminen kustannuksien vertailussa.

Jotta autoilijoiden olisi helpompi vertailla eri käyttövoimien kustannuksia, on EU-alueella otettu käyttöön niin sanottu vertailuhinta. Vertailuhinnan avulla autoilijat saavat helpommin tietoa esimeriksi kaasu- ja bensiiniautojen käytön kustannusten eroista. ”Tätä varten on kehitetty menetelmä, jolla eri käyttövoimien kustannukset saadaan muunnettua keskenään vertailukelpoiseen muotoon euroa sataa ajettua kilometriä kohden (€/100 km)”, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin johtava asiantuntija Aki Tilli.

Vertailuhinnan avulla kuka tahansa pystyy vertailemaan, tulisiko omilla ajokilometreillä edullisemmaksi hankkia ajoneuvo, jonka ajokustannukset ovat matalammat, mutta joka on mahdollisesti hankintahinnaltaan korkeampi.

Vertailuhinnan laskennan pohjalla käytetään monipuolisesti tietoa mm. myydyistä autoista ja niiden kulutuksista sekä polttoaineiden hinnoista. ”On tärkeää huomata, että vertailuhinta on kuitenkin viitteellinen. Se ei kuvaa reaaliaikaisesti polttoaineiden hintoja huoltoasemilla, vaan tarjoaa pikemminkin yleistasoisen kuvan siitä, mikä eri käyttövoimilla kulkevilla autoilla ajaminen voisi tyypillisesti maksaa. Vertailuhinta ei myöskään huomioi ajoneuvoon kohdistuvaa käyttövoimaveroa”, tarkentaa Tilli.

Lisätietoja

Traficomin määräys: Vaihtoehtoisten polttoaineiden vertailuhinnoista annettavat tiedotEU:n lainsäädännössä on määritetty, että kuluttajille tulee tarjota tietoa eri käyttövoimavaihtoehtojen hinnoista merkityksellisissä paikoissa, kuten huoltoasemilla tai myyntipisteissä. Direktiiviä täydentävässä asetuksessa määrätään hintojen esitysmuoto €/100 km. Kansallisen lainsäädännön pohjalta Liikenne- ja viestintävirastolla on oikeus antaa määräys hintavertailun tarkemmista sisällöistä. Tämä määräys astuu voimaan 7.12.2020.

Johtava asiantuntija Aki Tilli, aki.tilli@traficom.fi, p. 029 534 6427

Johtava asiantuntija Reijo Jälkö, reijo.jalko@traficom.fi, p. 029 534 5306

Tahto liikkua ja viestiä on meillä kaikilla. Sinun yhteytesi ovat meille sydämenasia. traficom.fi