Poliisihallitus on kilpailuttanut automaattiset liikennevalvontalaitteistot

Poliisihallitus on kilpailuttanut yhdessä Liikenneviraston kanssa automaattisen liikennevalvontalaitteiston hankinnan. Kilpailutus sisälsi kiinteisiin valvontapisteisiin sijoitettavan automaattivalvontalaitteiston sekä laitekotelot ja pylväät, autoihin asennettavan automaattivalvontalaitteiston sekä laitteistojen huolto- ja korjauspalvelut.

Hankintasopimuksen arvo viiden vuoden sopimuskaudelle (sisältää kahden vuoden optiovuodet) on noin 4,4 miljoonaa euroa ja se sisältää myös Liikenneviraston sopimuskauden aikaiset hankinnat.

Poliisihallitus hankkii automaattiset liikennevalvontalaitteistot ja Liikennevirasto yleisten teiden laitekotelot sekä pylväät. Kaupungit sopivat hankinnoistaan erikseen laitetoimittajan kanssa.

Tarjouskilpailun voitti Oulun Energia Urakointi Oy, joka edustaa ruotsalaisen Sensys Gatso Group AB:n tuotteita.

– Huhtikuussa 2018 alkavan sopimuskauden aikana hankitaan 150 liikennevalvontalaitteistoa, poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta sanoo.

Kiinteiden laitteistojen nopeudenmittaustekniikka vaihtuu

Uudet automaattivalvontalaitteistot mittaavat ajoneuvojen nopeutta kehittyneellä tracking radar – tutkatekniikalla. Tutka seuraa kohteen aikaa, nopeutta, etäisyyttä, suuntaa ja ajokaistaa koko sen ajan, kun kohde on tutkan kentässä.

– Nykyisiä automaattivalvontalaitteistoja käytetään niiden elinkaaren loppuun asti, tekninen asiantuntija Tuula Lahtinen Poliisin materiaalikeskuksesta sanoo.

Suunnitellut tieosuudet

Poliisin ja tieviranomaisen suunnitelman mukaan uuden tekniikan pilottijaksot ovat VT 6 Koskenkylä – Kouvola ja VT 4 Lusi – Vaajakoski.

Kilpailuttamalla parhaat tekniset ja toiminnalliset ratkaisut

Tarjouskilpailu toteutettiin neuvottelumenettelynä kolmen tarjoajan kesken.

Poliisin materiaalikeskuksen hankintasuunnittelija Päivi Korhosen mukaan kilpailutuksella etsittiin voimassa olevat säädökset ja käytettävät resurssit huomioiden parhaat tekniset ja toiminnalliset ratkaisut poliisin tarpeisiin.

– Tarjousten vertailuperusteena oli hinta-laatusuhteeltaan paras tarjous. Sekä tarjoajalle että hankittaville tuotteille oli asetettu vaatimustaso, mikä jokaisen hankintamenettelyyn mukaan valitun tarjoajan sekä tarjottujen tuotteiden tuli täyttää, Korhonen sanoo.

Lisätietoja:

poliisitarkastaja Heikki Ihalainen, p. 0295 481 756, heikki.ihalainen@poliisi.fi (tuotteet),hankintasuunnittelija Päivi Korhonen, p. 0295 481 532, paivi.korhonen@poliisi.fi (kilpailutus)