Poikkeusjärjestelyjä 4.-8.6. E18 Muurla-Lohja moottoritieosuudella

E18 Muurla-Lohja moottoritieosuus avattiin liikenteelle vuosien 2008-2009 vaihteessa. Moottoritieosuudella on muuttuva nopeusrajoitusjärjestelmä sekä seitsemän teknisesti korkeasti varusteltua tunneliparia. Muurla-Lahnajärvi ja Lahnajärvi-Lohja osuuksien operoinnin suorittaa Turun ja Helsingin tieliikennekeskukset. Operointiin käytettävä liikenteenhallintajärjestelmä tullaan nyt päivittämään ensiviikon aikana.

Päivityksen ajaksi Muurla-Lohja tieosuuden muuttuvat nopeusrajoitusmerkit tullaan peittämään kiinteillä nopeusrajoitusmerkeillä

– Avo-osuuden nopeusrajoitus 100 km/h.- Tunneliosuuksien nopeusrajoitus 60 km/h.

Liikenteenhallintajärjestelmän päivityksen jälkeen järjestelmän toimivuus tullaan varmistamaan tienpäällä tehtävillä testauksilla, muun muassa pysäyttämällä liikenne sekä ohjaamalla liikenne kaksisuuntaiseksi vastaantulevien kaistalle. Testauksien tarkoituksena  on varmistaa järjestelmän toimivuus päivityksen jälkeenkin ja näin varmistaa tieosuuden liikenneturvallisuus.

Päivitykseen ja testaukseen liittyen tienpäällä on aika-ajoin poikkeuksellisen paljon kunnossapidon henkilökuntaa. Tienkäyttäjiä pyydetään varaamaan riittävästi matka-aikaa ja noudattamaan nopeusrajoituksia ja mahdollisesti erikseen annettuja ohjeita.

Lisätietoja:Projektivastaava Timo Sokka, Tieyhtiö Ykköstie, p. 0400 418 581