Parlamentti hyväksyi kantansa kuljetusalan sääntöjen uudistukseen

Mepit hyväksyivät uudistuksia sääntöihin, joilla torjutaan laittomia käytäntöjä maantieliikenteen tavaraliikenteessä ja parannetaan kuljettajien työehtoja.

Selkeät säännöt kuljettajien palkoista ja lepoajoistaKabotaasitoimintaan kolmen päivän enimmäisraja

Parlamentti hyväksyi torstaina kantansa lähetettyjä kuljettajia koskeviin sääntöihin, kuskien lepoaikoihin ja kabotaasitoiminnan sääntöjen parempaan täytäntöönpanoon. Säännöillä halutaan myös estää kilpailun vääristäminen esimerkiksi pöytälaatikkoyritysten käytöllä.

Laittomia käytäntöjä torjuttava kansainvälisessä kuljetustoiminnassa

Helpottaakseen tavaraliikenteen harjoittajien sääntörikkomusten havaitsemista mepit ehdottavat kabotaasitoiminnan (toisessa EU-maassa suoritettava kuljetus) rajoittamista enintään kolmeen päivään.

Ajoneuvojen tulisi myös palata kotimaahan 60 tunniksi ennen uuden kabotaasikuljetuksen alkamista.

Pöytälaatikkoyritysten käyttöön puututtaisiin siten, että kuljetusyrityksillä pitäisi olla merkittävää toimintaa siinä jäsenmaassa, johon yritys on rekisteröity. Tavarankuljetuksessa käytettyjen kevyiden hyötyajoneuvojen tulisi olla kuljetusajan EU-normien mukaisia.

Selkeät kuljettajien lähettämistä toiseen maahan koskevat säännöt ja vähemmän byrokratiaa

Uusissa säännöissä määritellään lainsäädännölliset puitteet kuljettajien lähettämiseen toiseen maahan soveltaen yleisiä työntekijöiden lähettämistä koskevia sääntöjä. Näin pyritään vähentämään eri maiden erilaisista katsannoista johtuvaa byrokratiaa sekä takaamaan reilu korvaus kuljettajille.

Mepit haluavat, että lähettämistä koskevia sääntöjä sovellettaisiin myös kabotaasiin, rajat ylittäviin kuljetuksiin, kahdenvälisiin kuljetuksiin ja kuljetuksiin, joihin kuuluu yksi lisälastin lataaminen tai purkaminen suuntaansa (tai ei yhtäkään menomatkalla ja kaksi paluumatkalla).

Mepit haluavat lisäksi, että digiteknologiaa käytettäisiin kuljettajien työn helpottamiseksi ja liikennetarkastuksiin käytettävän ajan vähentämiseksi. He korostavat, että kansallisten viranomaisten tulisi keskittyä tarkastuksissaan yrityksiin, jotka ovat noudattaneet sääntöjä puutteellisesti, ja vastaavasti vähentää sääntöjä noudattaneiden yritysten tarkastuksia.

Paremmat työolot kuljettajille

Mepit ehdottivat lisäksi parannuksia kuljettajien lepoaikojen ehtoihin. Yritysten pitää järjestellä työaikataulut niin, että kuljettajat voivat palata kotiin säännöllisesti (vähintään joka neljäs viikko). Työviikon päättävää lepoaikaa ei tulisi viettää rekan hytissä.

Äänestystulokset

Parlamentti hyväksyi täysistuntoäänestyksessä kantansa neuvotteluihin jäsenmaiden kanssa.

Parlamentin kanta kuljettajien lähettämiseen toiseen maahan hyväksyttiin äänin 317 puolesta, 302 vastaan ja 14 tyhjää.

Lepoaikoja koskeva kanta hyväksyttiin äänin 394 puolesta, 236 vastaan ja 5 tyhjää.

Maanteiden tavaraliikenteen harjoittajan ammattiin pääsyä, kabotaasia ja postilaatikkoyhtiöitä koskevat säännöt hyväksyttiin äänin 371 puolesta, 251 vastaan ja 13 tyhjää.

Lisätiedot: 

Iina LietzénLehdistötiedottaja, Euroopan parlamentin lehdistöyksikkö, Bryssel+32 47 088 3910iina.lietzen@europarl.europa.eu

Maria TuomelaLehdistötiedottajaEuroopan parlamentti, Suomen toimisto+358 40 720 5025maria.tuomela@europarl.europa.eu

Simo RistolainenLehdistötiedottajaEuroopan parlamentti, Suomen-toimisto+358 40 351 0264simo.ristolainen@europarl.europa.eu