Noin 4 300 myönnettyä lupaa ja ilmoittautumista liikennepalvelulain ensimmäisen kuukauden aikana

Trafi on liikennepalvelulain ensimmäisen kuukauden aikana myöntänyt yli 1 350 uutta taksiliikennelupaa, yli 920 uutta tavaraliikennelupaa ja 650 uutta henkilöliikennelupaa. Heinäkuun alussa tuli voimaan myös ajokorttikoulutuksen uudistus. Sen myötä uusia opetuslupahakemuksia on tullut yli 6 300.

Trafi on liikennepalvelulain voimaan tulon jälkeen ottanut vastaan 2 377 uutta taksilupahakemusta ja 258 taksiliikenteen ilmoittautumista. Tällä hetkellä käsittelyyn on ottamatta 432 taksiliikennelupahakemusta ja kaikki muut taksiliikennelupahakemukset on joko ratkaistu tai käsittelyssä, kuten selvityspyynnöllä. Uusia taksiliikennelupahakemuksia otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä.

Tavaraliikenteen puolella Trafi on vastaanottanut 408 uutta tavaraliikenteen lupahakemusta ja 1 114 tavaraliikenteen ilmoittautumista. Uusia henkilöliikennelupahakemuksia Trafi on vastaanottanut 47 kappaletta.

Trafin tilasto sisältää uusien lupien lisäksi liikenteeseen ilmoittautumisia. Liikenteeseen ilmoittautumisella tarkoitetaan tilannetta, jossa luvanhakijalla on jo jokin liikennelupa. Esimerkiksi yrityksellä on jo tavaraliikennelupa, mutta nyt yritys ilmoittautuu myös taksiliikenteen harjoittajaksi.

Eniten taksiliikennelupia on edelleen sekä haettu että myönnetty pääkaupunkiseudulle. Hakemuksia pääkaupunkiseudulle on tullut yhteensä 983. Lupia on myönnetty 492 kappaletta, näistä Helsinkiin 294, Espooseen 131, Vantaalle 111 ja Kauniaisiin 1 lupa. Seuraavaksi eniten lupia on haettu ja myönnetty Turkuun (myönnettyjä 57 kpl), Tampereelle (myönnettyjä 36 kpl) Ouluun ja Rovaniemelle (molempiin 30 kappaletta).

Samaan aikaan liikennepalvelulain kanssa uudistui ajokorttikoulutus. Uudistuksen jälkeen uusia opetuslupahakemuksia on Trafiin tullut yli 6 300 kappaletta ja uusia lupia on myönnetty 5 600 kappaletta. Tätä ennen koko alkuvuoden aikana myönnettiin hieman alle 7 000 opetuslupaa.

Heinäkuun aikana on suoritettu 4 500 henkilöautokortin ajokoetta ja mopon käsittelykokeitakin on tehty noin 2 300 kappaletta.

Liikenneluvat avoimessa rajapinnassa

Trafi on julkaissut verkkosivuillaan liikennelupatilaston väliltä 1.7. – 27.7.2018. Tilastot löytyvät myös avoimena datana avoimessa rajapinnassa. Rajapinnan kautta on haettavissa voimassaolevat taksi-, joukko- ja tavaraliikenneluvat.

Liikennelupien myöntäminen siirtyi liikennepalvelulain voimaantulon myötä 1.7.2018 Ely-keskuksilta Trafille.

Lisätietoja:

Liikenneluvat TrafiinAjokorttikoulutus uudistuuosastopäällikkö Kimmo Pylväs, Trafi, p. 029 5345 798, kimmo.pylvas (at) trafi.fi (liikenneluvat)asiantuntija Marjo Immonen, Trafi, p. 029 5345 588, marjo.immonen (at) trafi.fi (kuljettajantutkinnot)