Niemi Palvelut aikaistaa ympäristötavoitettaan – pienhiukkaspäästöt nollaan jo 2030

Niemi Palvelut on aikaistanut pienhiukkaspäästöjen nollatavoitettaan kymmenellä vuodella. Yhtiön ympäristöstrategiaan on kirjattu pienhiukkaspäästöjen nollatavoitteen toteutuvan viimeistään 2030. Jo tällä hetkellä yhtiön n. 150 ajoneuvoa käsittävä kalusto kulkee kokonaan fossiilittomalla käyttövoimalla: biokaasulla, sähköllä ja uusiutuvalla dieselillä.

”EU:n ja Suomen uudet hiilineutraaliustavoitteet ja kotimaanliikenteen puolittamispäästöt vuoteen 2030 mennessä ovat innoittaneet myös meitä tarkistamaan omaa ympäristöpolitiikkaamme”, johtaja Juha Niemi Niemi Palvelut Oy:stä sanoo. ”Kuljetusvaltaisena toimijana tunnemme vastuumme ympäristöstämme, ja alamme edelläkävijänä haluamme näyttää esimerkkiä muille.”

Pienhiukkaspäästöjen nollatavoitteen aikaistaminen tarkoittaa Niemi Palveluille myös suurinvestointia ajoneuvokalustoon seuraavan kymmenen vuoden aikana, kun yhtiön autokanta vaihdetaan asteittain kokonaan kaasu- ja sähkökäyttöiseksi. Yhtiön päivitetyn kalustostrategian mukaan jo vuonna 2024 enemmistö sen kalustosta olisi biokaasu- ja sähköajoneuvoja. Vuoteen 2030 mennessä biokaasukäyttöisten ajoneuvojen osuus on tarkoitus kasvattaa jopa 60 prosenttiin ja sähkökäyttöisten 40 prosenttiin.

”Tavoitteemme järkevä toteutuminen edellyttää olemassa olevan kaasutankkaus- ja latauspisteverkoston huomattavaa laajentamista. Erityisesti nykyinen latauspisteverkko on hajanainen ja epävarma, mikä rajoittaa merkittävästi sähkökaluston käyttömahdollisuuksia.”

”Kuluttaja-, yritys- ja julkishallinnon asiakkaamme ovat valveutuneita ja arvottavat ympäristökysymykset korkealle palveluntoimittajaa valitessaan. Katsomme, että vastuullisuus tuo lisäarvoa, ja ympäristövastuu on meille kilpailuetu.”

Yhteyshenkilöt:johtaja Juha Niemi, p. 0400 402 307; juha.niemi@niemi.fitoimitusjohtaja Juha Koskinen, p. 040 512 3506; juha.koskinen@niemi.fi