Muutos OWS Finland Oy:n ostolaskupalveluissa

Toukokuun 2018 alussa OpusCapita jakautui kahdeksi erilliseksi yhtiöksi. Uudelleenjärjestelyn vuoksi OpusCapitan B2B-verkkolaskujen välittäjätunnus ja nimi muuttuivat:

Välittäjätunnus: E204503Välittäjän nimi: OpusCapita Solutions Oy

Uusi välittäjätunnus päivittyi 1. kesäkuuta 2018 automaattisesti Tieken ylläpitämässä verkkolaskuosoitteistossa kaikkien niiden yritysten tietoihin, jotka käyttävät OpusCapitan B2B-verkkolaskujen lähetys- ja vastaanottopalveluja.Suosittelemme, että ilmoitatte toimittajillenne verkkolaskuvälittäjänne uuden nimen ja välittäjätunnuksen sekä päivitätte sen organisaationne laskutustietoihin ennen vuodenvaihdetta. Näin varmistatte sähköisten laskujen virheettömän perilletulon myös jatkossa. Kaikki ne toimittajat, jotka käyttävät Tieken verkkolaskuosoitteistoa saavat päivitetyn tiedon myös sieltä. Tarvittaessa voitte pyytää meiltä mallikirjeen, jota voitte käyttää toimittajienne tiedottamiseen.

OpusCapita Solutions tukee nykyistä välittäjätunnusta vuoden 2018 loppuun asti, millä varmistetaan sähköisen laskutuksen palvelujen jatkuminen kaikille asiakkaille keskeytyksettä.Jos tarvitsette lisää tietoja muutoksesta, palvelemme mielellämme:

OWS Finland Oy+358 201 210 272tuki@ows.fi