Muutoksia Liikenneviraston johtoryhmässä ja organisaatiossa

Liikenneviraston pääjohtajana aloitti 1.1.2018 varatuomari Kari Wihlman. Hän muutti heti vuoden alusta Liikenneviraston johtoryhmän kokoonpanoa ja samalla myös organisaatiota uudistettiin. Kaikkien johtoryhmän jäsenten vastuualueet muuttuivat osin tai kokonaan, lisäksi johtoryhmässä vaihtui kolme henkilöä.  

Virastossa on neljä toimialaa, joita johtavat toimialajohtajat. Suunnittelu ja hankkeet -toimialan johtajaksi siirtyi Mirja Noukka ja liikenteen ohjaus ja hallinta -toimialan johtajaksi Rami Metsäpelto. Väylänpito-toimialan johtajana aloittaa Jukka Karjalainen ja toiminnanohjaus -toimialan vetäjänä jatkaa Sinikka Hartonen.

Suoraan pääjohtajan alaisuudessa on uusi viestintä ja sidosryhmäsuhteet -toiminto, jonka johtajana aloitti Anna Jokela sekä oikeus ja hankinta -toiminto, jota johtaa Laura Kuistio. Lisäksi pääjohtajan alaisuudessa ovat johtaja Jarmo Joutsensaaren vetämä Ely-ohjaus sekä uusi, johtaja Raimo Tapion vetämä kehittäminen-toiminto.

Fiksut väylät, älykäs liikenne

”Tulevaisuuden liikennejärjestelmä muodostuu liikenne- ja viestintäverkkojen, palveluiden ja tiedon kokonaisuudesta. Vuodenvaihteen muutoksilla vastataan liikenteen murroksen vaatimuksiin”, sanoo pääjohtaja Wihlman. ”Asiakkaidemme – kansalaisten ja elinkeinoelämän – tarpeet ovat edelleen Liikenneviraston toiminnan keskiössä.”

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat sekä kuljetukset. Virasto vastaa Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä. Liikennevirastossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa.

Organisaatiokaavio 1.1.2018 alkaen

Johtoryhmän kuvat ja yhteystiedot

Lisätietoa:

johtaja Anna Jokela, p. 0400 439 955